Skip to content
Nyhet

Ønsker din klubb å være teknisk arrangør?

Kompetanseavdelingen i NGTF ønsker å kartlegge hvilke haller i landet som egner seg for våre trenerkurs og dommerkurs.

Vi ønsker at alle klubber som kan tenke seg å være teknisk arrangør for trener- og dommerkurs svarer på skjemaet under, slik at vi får en oversikt vi kan bruke i det videre arbeidet med kurs. Ved å svare på skjemaet vil ikke klubben binde seg til å være teknisk arrangør av kurs, men NGTF vil kunne kontakte klubben ved behov for kurs i området.

For å kunne være med i vurderingen som teknisk arrangør når kretsene, i samarbeid med NGTF kompetanse, utarbeider kursplaner for hvert semester, vil fristen for å legge inn ny eller oppdatert informasjon i skjemaet være:

 • – 15. mars for kurs som arrangeres på høsten
 • – 15. oktober for kurs som arrangeres på våren

1. mars og 1. oktober sendes det i tillegg ut et eget spørreskjema til alle klubbene som gjelder hvilke ønsker og behov klubbene har for kurs i forkant av hvert semester. Dette er samme frister på begge skjema. Hvis klubben ikke har mottatt skjema, send en e-post til NGTF Kompetanse.

I menyvalgene under spørreskjemaet kan du se hvilke krav som stilles til hall, utstyr og visningsgymnaster for å kunne avholde kurs.
Kravene til kursene på Trener 2 nivå er ikke endelig fastsatt.

Krav til hall og apparater/ utstyr for kursene

Trykk på det enkelte kurs for å finne aktuelle krav

Medtrenerkurs

Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde

 • Hoppetau
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Baller
 • Kasse
 • 10 matter/ matterull/ tumbling
 • 2 tjukkaser
 • Springbrett
 • Trampett
 • 4 benker

Gymlek

Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde

 • Projektor og lerret i hallen
 • Benker
 • Springbrett
 • Bom eller takbom
 • Kasse
 • Tjukkaser
 • Ringer og tau (fra taket)
 • Ribbevegg
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Baller
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Hoppetau
 • Teppefliser
 • Fallskjerm
 • Rytmeinstrument (ved behov)
Idrettens grunnstige

Ingen krav til størrelse på hall. Men kurset er tenkt for gjennomføring i en vanlig gymsal (10m x 20m)

 • Ribbevegger
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Ringer (fra taket)
 • 10 matter
 • Tjukkas
 • Kasse/ skumkasse
 • 4 benker, eventuelt også bom
 • 2 springbrett
 • Trampett
 • Baller
 • Erteposer
 • Hoppetau
Sikringskurs 1 tumbling/ airtrack

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr og tilløp.

 • Projektor i hallen.
 • 1 tumblingbane på 13-15 meter
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl.sikkerhetsområde)
 • Tilløp på minimum 15 meter.
Sikringskurs 1 trampett

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr og tilløp.

 • Projektor i hallen.
 • Minimum 1 trampett
 • Hoppredskap
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl. sikkerhetsområde)
 • Tilløp på minimum 15 meter.
 • Utstyr til å bygge opp et landingsområde (kasser eller scene e.a).
Sikringskurs 2 trampett

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater og tilløp.

 • Projektor og flipover med tusjer i hallen.
 • Gjerne bord og stoler i hallen, eventuelt lett tilgjengelig møterom
 • Minimum 1 trampett
 • Hoppredskap
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl. sikkerhetsområdet)
 • Tilløp på minimum 25 m
 • Utstyr til å bygge opp ett landingsområde ekstra (gode tjukkaser og kasser, eller en scene, e.a.)
 • 1 stk. softkilematte
Sikringskurs trampoline (1a, 2a og 2b)
 • Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 7 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr.
 • Trampoline/r, med ramme, fjærer og kantputer, skal være i forsvarlig stand.
 • Sammenleggbare trampoliner:
  Det skal være sikring på begge kortsidene av trampolinen/e, samt innkastmadrass. Kasse med tjukkas oppå godkjennes som sikring på kortsider.
 • Nedfelte trampoliner:
 • Sikringspute/madrass/tjukkas anbefales med minimum 20 cm tykkelse, minimum 1m lengde og minst samme bredde som trampolineduken.
 • Godkjent sikringsutstyr kan avtales med den enkelte trenerutvikler.
 • Tekniske hjelpemidler: tavle, flip over, eller projektor.
 • Innkastmadrass
SALTO
 • Ingen krav til størrelse på hall, men takhøyden bør være minimum 6 meter.
 • Projektor (avtales med trenerutvikler)
 • 10 matter/ tumbling/ matterull
 • Trampett
 • Tjukkas
 • Landingsmatte
 • Kasse
 • Springbrett
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Ringer (fra taket)
 • Tau (fra taket)
 • Baller
 • Hoppetau
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Benk/ bom
Trener 1
 • Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde
 • Projektor og lerret i sal
 • Wifi i sal
 • Ribbevegg
 • minst 2 benker
 • 10 matter/ matterull eller tilsvarende
 • 2 kasser
 • 2 springbrett
 • Trampett
 • 2 tjukkaser
 • Baller
 • Svingstang eller tilsvarende
Trener 2- basiskurs
 • Møterom med plass til minimum 30 deltakere
 • Projektor og wifi i møterom
 • Tilgang til sal/ gymsal anbefales
Krav til visningsgymnaster i løpet av kurs

Det er ikke krav til visningsgymnaster på følgende kurs:

 • Medtrenerkurs
 • Gymlek
 • Idrettens grunnstige
 • SALTO
 • Trener 1
 • Trener 2 basiskurs

Er dette likevel ønskelig, må teknisk arrangør og trenerutvikler bli enige om dette i god tid i forveien, både med tanke på tidspunkt og antall.

Sikringskurs 1 tumbling/ airtrack

Visningsgymnastene må beherske grunnleggende elementer opp til stift forover og araber flikk-flakk bakover, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne.

Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler:
Minimum 1 visningsgymnast per 5 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering
Anbefaling 1 visningsgymnast per 3 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering
Anbefaling 1-4 visningsgymnaster under gjennomgang av teori

Sikringskurs 1 trampett

Visningsgymnastene må beherske grunnleggende elementer og salto med 180 grader skru uten hoppredskap, og overslag med hoppredskap, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne.

Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler:
Minimum 1 visningsgymnast per 5 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering
Anbefaling 1 visningsgymnast per 3 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering
Anbefaling 1-4 visningsgymnaster under gjennomgang av teori

Sikringskurs 2 trampett

Visningsgymnastene må beherske doble volter og doble volter med skru, samt tsukahara og overslag salto på hoppredskap, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne. Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler.
Det anbefales 1 visningsgymnast for hver 3. kursdeltaker.

Sikringskurs trampoline (1a, 2a og 2b)

Ved bruk av visningsgymnaster, må visningsgymnastene være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne.
Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler.

Visningsgymnastene må beherske elementer med vanskelighet som beskrevet i rammeplanen for det enkelte kurs.

1a: til og med enkle saltoer uten skru
2a: til og med enkle saltoer med skru, forover og bakover
3a: til og med doble saltoer, både forover og bakover