Skip to content
Nyhet

VOGTK digitalt kretsting 20. mars

I år blir det annerledes kretsting enn vi er vant med. Det er likevel viktig at dere engasjerer dere og deltar. Kretstinget er arenaen hvor lagene i fellesskap ved hjelp av demokratiske prosesser beslutter prioriteringer og fremtid for kretsen.

Her har vi den viktigste infoen dere trenger.

Hvorfor digitalt kretsting? Det valgte kretsstyret hadde ønsket å samle alle til fysiske møter og hyggelig sosialt samvær, men da
situasjonen med hensyn til en pågående koronapandemi er usikker, legges det opp til en digital løsning for kretstinget.

Møtet arrangeres med hjelp av et digitalt system, GoPlenum, levert av NIF Digital. Selve møtet arrangeres gjennom Teams ved en egen invitasjon/link, mens alle som skal ha stemmerett og/eller talerett får tilgang til dette systemet. Det blir lagt opp til god opplæring på forhånd.

Representasjon – hvem kan delta? Lagene kan representere med stemmerett i forhold til antall medlemmer laget innrapporterte ved samordnet rapportering i 2020, etter følgende skala:
1 representant for medlemstall t.o.m. 50
2 representanter for medlemstall f.o.m. 51 t.o.m. 100
3 representanter for medlemstall f.o.m. 101 og oppover
3 representanter er det høyeste antallet representanter med stemmerett et lag kan ha.

I og med at det er et digitalt kretsting er det ingen begrensninger på antall observatører som deltar.

Invitasjon, påmelding og fullmaktsskjema finner du HER