Skip to content
Nyhet

Norge deltar ikke i VM for Gymnastikkhjul 2021

Arbeidsgruppa i gymnastikkhjul behandlet temaet på møtet 3. februar og fattet følgende vedtak:

«Arbeidsgruppa ønsker ikke at Norge skal stille i i VM sommeren 2021. Usikkerhetsmomentene er for mange grunnet koronapandemien, spesielt ut fra et helseperspektiv.»

Ved å ikke stille i VM 2021 vil aktuelle utøvere og deres klubber kunne forholde seg til et noe mer normalt år i landslagssammenheng og terminlista for øvrig som skal justeres etter forholdene.»

Arbeidsgruppas vedtak ble behandlet av styrets arbeidsutvalg (AU) i går kveld og AU ga komiteen full støtte i sitt vedtak.