Skip to content
Nyhet

Norge deltar ikke i TeamGym EM 2021

Teknisk komité troppsgymnastikk behandlet temaet på møtet 21. januar og fattet følgende vedtak:

«TKTR ønsker ikke at Norge skal stille i et eventuelt EM 2021. Usikkerhetsmomentene er for mange grunnet koronapandemien, spesielt ut fra et helseperspektiv.

Ved å ikke stille i EM 2021 vil aktuelle utøvere og deres klubber kunne forholde seg til et noe mer normalt oddetallsår i landslagssammenheng, senior nordisk og terminlista forøvrig. Terminlista blir mer forutsigbar og NM i nasjonale klasser for junior kan få endelige datoer.»

Komiteens vedtak ble behandlet av styrets arbeidsutvalg (AU) i går kveld og AU ga komiteen full støtte i sitt vedtak.