Skip to content
Nyhet

Presidentens nyttårshilsen

Foto: NGTF

Da er vi snart ved veis ende etter et svært spesielt år. At et lite virus skulle snu opp ned på hele verden tror jeg svært få, om noen, så for seg da vi gikk inn i 2020 for et snaut år siden.

For hele idretten og for gym og turn, har dette året vært preget av stengte haller, avlyste treninger, begrensninger i treningsgrupper, vasking og en streben etter å tilrettelegge på en best mulig måte innenfor de til enhver tid gjeldende korona-regler.

Fra forbundets side har det vært viktig å ha en stemme inn i de beslutningsfora som fortløpende har vurdert muligheter for å holde aktivitetene i gang. Forbundet har jobbet iherdig med å påvirke aktuelle myndigheter for å godta de retningslinjer som vårt forbund mener ivaretar hensynet til smittesikring på en tilfredsstillende måte.

Tunge beslutningsvalg

Det har vært godt å se at aktivitetene sakte men sikkert har blitt gjenopptatt og at barn, unge og voksne har kunne gjøre det som betyr så mye, nemlig å møtes for å bedrive alle de flotte aktiviteter vår idrett tilbyr.

Pandemien har også nødvendiggjort tunge og vanskelige beslutninger. Allerede i mars måtte vi avlyse de første norgesmesterskapene. Dernest måtte vi utsette forbundstinget og senere gjennomføre dette på videolink. Dette håper jeg vi aldri behøver å gjøre igjen.

Det å ikke få treffe alle disse flotte menneskene som tar et ansvar for at vi kan tilby våre flotte aktiviteter fra Agder i sør til Finnmark i nord ble unektelig en nedtur. Ikke minst det å sette seg ned med kjente og ukjente utenom selve tingforhandlingene er en viktig dimensjon man mister ved en digital gjennomføring av tinget.

Allikevel er det andre som har måtte ofre betydelig mer. Blant annet har det vært tungt å måtte beslutte at ingen av konkurransegrenene har fått delta i årets europamesterskap. Å ta slike beslutninger gjør vondt når man vet hvor mange timer som legges ned av utøvere som har hatt nettopp dette som et av de store målene i karrieren.

– Varmer hjerterota

Jeg har også full forståelse for de som måtte tenke at vi kunne valgt å sende utøver til disse mesterskapene. Som ansvarlig for disse beslutningene har det allikevel ikke vært tvil om at helse kommer først, og at vi har en forpliktelse til å ta ansvar i den dugnaden som har pågått i alle samfunnsgrupper det siste året. Uansett er det ingen god følelse å måtte ta beslutningen om å trekke våre utøvere fra deltakelse i store mesterskap.

Det som derimot varmer om hjerterota er å se den kreativitet og pågangsvilje som blir så tydelig i slike krevende tider. Jeg har registrert hvordan det popper opp med digitale treninger, oppvisninger, kurs og alt annet som skaper aktivitet selv om det meste er stengt ned.

Det er imponerende å registrere er hvordan det som lett kunne blitt en depresjonstid snus til noe positivt som bidrar til å holde hjulene i gang og medlemmer i aktivitet.

Vi må likevel huske at dette er en spesielt vanskelig tid for de som har vår aktivitet som kanskje den eneste trygge arenaen. For mange barn og unge er det nettopp i gym og turn de opplever mestring og samhold. Det er ikke alle som har trygge rammer i hjemmet eller som opplever mestring på skole.

Ta vare på hverandre

Hold kontakten selv om aktivitetene er stengt. Bruk digitale medier, ta en telefon, og oppretthold fysisk kontakt innenfor det regelverk som til enhver tid gjør seg gjeldende

Det har vært gjennomført digitale trenerkurs, dommerkurs, idékurs og masse annet for å holde aktivitetene i gang og for å utvikle kompetanse.

Jeg har selv sittet på kontoret mitt i Fredrikstad og sett Fredrikstad turnforening ha treningsøkter i Sjømannsparken uten at regn og dårlig vær har stoppet dette. Jeg har også fått svetten til å renne etter å ha deltatt på digital trening med mange deltakere i regi av Nedre Glomma Turn.

Så er det jo så mye flott som legges ut på digitale medier. Så sent som i dag så jeg på Facebook et utrolig fint show med RG-utøver i Asker turn som hadde basert sin forestilling på korona-pandemien.  

Det har også vært streamet flere konkurranser i år en noen gang tidligere. Seertallene viser at mange følger disse streamene.

– Dere har gjort en formidabel jobb

Og det vil jeg si, til alle turnvenner der ute i det ganske land, dere har gjort en formidabel jobb for å opprettholde et tilbud til så vell gammel som ung under de unntakstilstander som har gjort seg gjeldende fra mars og frem til i dag!

Jeg vet enkelte lag har hatt en nedgang i medlemsmassen i høst. Dette handler åpenbart ikke om manglende interesse for våre aktiviteter, men om begrenset kapasitet på grunn av korona-restriksjoner.

Dette har skapt utfordringer og merbelastninger for alle de som har stått på for å holde flest mulig i aktivitet gjennom en krevende tid. Det er også klubber som rapporterer om økte medlemstall gjennom pandemien.

Og det har kanskje sammenheng med at flere har en økt bevissthet om at helse er viktig dersom man skulle bli rammet av sykdom slik mange har opplevd etter at pandemien kom. Og ingen kan vel konkurrere med oss når det kommer til det å bygge et sunt legeme i en sunn sjel!  

Godt nyttår!

Jeg ser fram til at vi gradvis kommer tilbake til normalen og til å se dere alle når aktiviteter og arrangementer kommer i gang.

Så gleder jeg meg masse til å se årets digitale juleoppvisning som kommer på hjemmesiden og oppfordrer alle til å få med seg denne. Jeg håper mange har sendt inn sine bidrag slik at vi får en bukett av det flotte arbeidet som gjøres rundt i våre mange lag.

Til slutt vil jeg nok engang takke dere alle for den enorme innsatsen dere legge ned for at gym og turn skal være den merkevaren vi representerer.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en fredfull jul og et godt og normalt nytt år!