Skip to content
Nyhet

Faddere til våre turngrupper i Innlandet GTK

Styret i Innlandet GTK ønsker å knytte nærmere kontakter med turngruppene i den nye kretsen, slik at det har et bedre grunnlag for et videre samarbeid. Hver turngruppe har nå fått en fadder i kretsstyret, som de kan ta kontakt med dersom de har noen spørsmål. Aktuelle tema/oppgaver for en fadder kan være:

  • Kartlegge kursbehov
  • Lage en oversikt over hvilke aktiviteter turngruppen tilbyr
  • Kartlegge behov for klubbutviklingskurs
  • Snakke med ungdomskontakter i gruppen, samt trenere
  • Informere om krets og ny organisering i Norges Gymnastikk- og Turnforbund
  • Informere om fadderordningen
  • Presentasjon av kretsen
  • Aktivitetshjelp i hall/trenerhjelp på en trening
  • Idè-deling

Her er en oversikt over hvem som er din fadder, og e-postadresse for å ta kontakt.