Skip to content
Nyhet

Bestemmelser dispensasjon triple saltoer er revidert

Teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR) har opprett en nettside for å forenkle søknads- og godkjenningsprosedyren for trippeldispensasjoner. Vi har i de senere år sett at det er en økning i antall søknader. Prosessen fra søknad til godkjenning er ikke dimensjonert for det økte antallet. Derfor håper vi å effektivisere denne prosessen med en digital søknadsprosedyre. 

Trenere for klubber som skal søke om dispensasjon logger inn på søknadsportalen og leverer søknaden der etter at de nødvendige samtykker fra foreldre er i orden (dersom utøver er under 18 år). Det er tilrettelagt for en bruker pr. klubb. Samtlige trenere/klubber, som har søkt i 2020, har allerede blitt opprettet som bruker og vil få en egen epost med instruksjoner.

Det er noen store endringer fra tidligere søknadsprosess:

– Det er ikke lenger nødvendig å oppgi en spesiell konkurranse i søknaden. Istedenfor vil en søknad, dersom den også blir godkjent, automatisk bli gyldig etter to måneder og synlig på nettsiden.

– Det vil ikke lenger være nødvendig med en signatur fra foresatte, men samtykke SKAL skaffes, dersom utøver er under 18 år. Dette er søkerens ansvar.

– Alle godkjennere oppnevnt av TKTR har også en bruker til søknadsportalen. Det er søkers ansvar å kontakte en av godkjennerene direkte.

– Det skal leveres en søknad per element.

– For å sikre at det er mulig å søke om elementer for påfølgende år, er systemet lagt opp til at alle søknader som blir levert i løpet av oktober, automatisk vil gjelde for påfølgende år. Dvs. at dersom du planlegger å søke om dispensasjoner for 2021, må du gjøre det i løpet av oktober i år.

Les mer i de reviderte bestemmelsene. Dersom du er godkjenner eller trener som har søkt i 2020, vil du motta en egen epost i løpet av kort tid.