Skip to content
Nyhet

Kretsfortjenestmedalje?

FORTJENER NOEN I DITT LAG/FORENING FORBUNDETS KRETSFORTJENESTEMEDALJE?

Kretstinget skal arrangeres 19. – 20. mars 2021, og i den forbindelse skal ærestegnutvalget starte sitt arbeid for å legge frem en innstilling til kretsstyret, på kandidater som skal tildeles medalje.

Vi oppfordrer lag/foreninger til å sende inn forslag på aktuelle kandidater til Forbundets kretsfortjenestemedalje (sølv eller gull).

Forbundets kretsfortjenestemedalje kan tildeles:

Personer som har nedlagt et fortjenestefullt administrativt og/eller aktivt arbeid for gymnastikk og turnsaken for eller i kretsen, selv om disse personer ikke er medlem av noe lag tilsluttet forbundet.

Følgende innhold må være med i søknaden:

  • Navn, adresse, fødselsdata
  • Lag/foreningstilhørighet
  • Verv kandidaten har hatt (tidspunkt – årstall fra-til)
  • Hva har kandidaten gjort (tidspunkt – årstall fra-til)
  • Hvilke utmerkelser har kandidaten fått i egen forening?

Forslag kan sendes til:  magne.hodne@broadpark.no

FRIST FOR INNSENDING ER SATT TIL 1. DESEMBER 2020.

Fullstendig utlysning finner du her.