Skip to content
Nyhet

Er du under 26 år og vil være med å gjøre en forskjell?

Hvordan legger Norges Gymnastikk- og Turnforbund til rette for alle og samtidig motvirker frafall blant unge i idretten? Hva gjør egentlig forbundet for de unge?

Dette er et spørsmål mange har stilt seg, deriblant Solveig Johansen Nygaard. Som den engasjerte personen hun er var det ikke unaturlig for henne å være med å starte et ungdomsutvalg i 2018.

Hun fikk med seg flere engasjerte, unge i gym og turn som ville være med å skape en bedre arena for alle.

– Det er ekstremt mange fordeler med å engasjere seg og være med i ungdomsutvalget. For min egen del er det spesielt viktig at jeg kan bidra inn til idretten som jeg er så glad i, og være med å gjøre den bedre.

Utarbeidet retningslinjer for utvalget

Hun understreker at hun hadde det bra som breddegymnast, men det er jo alltid noe som kan bli bedre. Hun tror det er flere som kjenner på det samme, og det er deg under 26 år, med brennende hjerte for å bidra inn i gym og turn, hun nå ønsker skal vise interesse for å være med i utvalget.

Sammen med resten av utvalget har det blitt utarbeidet noen retningslinjer for ungdomsutvalget i NGTF. Der står det at det skal jobbes med å holde unge i gym og turn, bevare idrettsgleden og øke mestringsfølelsen, skape godt samhold og gode møteplasser, fremme utvikling og engasjement, og ikke minst tilrettelegge for økt deltakelse for unge ressurspersoner i alle organisasjonsledd.

Sjekk mer her.

– Blir unge hørt, er det kanskje større sannsynlighet for at de fortsetter, sier Solveig.

Medbestemmelse er altså viktig for henne, og for utvalget. Det er ikke kun i et ungdomsutvalg hun ønsker at unge utøvere skal få være med å si sin mening, men i andre verv, nasjonalt, lokalt, i klubb, i krets eller i forbund.

Ønsker å inspirere unge

– Dette kan vi jobbe sammen om å få til når vi sitter i utvalget. Vi må ta plass, men også få plass. Og da kan vi inspirere andre unge til å gjøre det samme der de er, forklarer hun.

– Allerede er det mange som er flinke til å gi plass, og mange unge er flinke til å ta plass. Men vi trenger også å få noen verktøy på plass for å gjøre en så god jobb som mulig, legger hun til.

Flere av de som har sittet i utvalget så langt har sett at dørene åpnes på flere plan når man engasjerer seg. Og ikke minst vet Solveig at det er mange engasjerte unge rundt i klubbene.

– Det er så gøy å bidra, og det kjekkeste er jo alle dørene som åpnes. Ikke bare i gym og turn, men i idretten generelt. Man blir sendt på arrangementer der man skaper et nettverk med utrolig engasjert ungdom som driver deg videre. Det er utrolig gøy og givende å få jobbe med de som er engasjert og brenner for gym og turn. Og disse vil vi ha med oss.

Selv ble hun valgt inn i forbundsstyret under Forbundstinget 2020. Hun håper derimot hun kan fortsette å bidra i ungdomsutvalget i en periode for å passe på at arbeidet som er startet blir videreført.

– Givende å være med

Mange av dem som har vært med i ungdomsutvalget så langt har også påtatt seg andre verv.

Tora Sundelin, som nå er blitt 26 år og ikke kan være med lengre, sitter for eksempel som nestleder i Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets.

Celinda Gottschalck er både styremedlem i Agder Gymnastikk- og Turnkrets, trener og medlem i ungdomsutvalget.

– Jeg tror de andre også synes det er utrolig givende å være med. Det som er så interessant er at vi alle har forskjellige utfordringer, og da kan vi diskutere dem og hjelpe hverandre på møtene vi har, forteller Solveig.

Ungdomsutvalget prøver å møtes tre ganger i året, og har ellers møter via Teams.

Spørsmål om ungdomsutvalget kan enten stilles til Irina Solem (irina.solem@gymogturn.no) eller Solveig Nygaard (solveig.j.nygaard@hotmail.com).