Skip to content
Nyhet

Slik var Forbundstinget

Forbundstinget 2020 er historie, og ikke minst historisk på mange måter for Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Vanligvis gjennomføres tinget med personlig oppmøte, og varer over to dager. Det er nesten som en liten reunion for mange, og ikke minst er det rom for mange gode samtaler, både om det som skal skje på tinget, men også som venner og kolleger.

I 2020 ble det ikke slik. Med covid-19 ble tinget besluttet å gjennomføres digitalt, noe som var spennende både for ansatte som skulle gjennomføre den tekniske delen, styret og ikke minst delegatene.

Godt engasjement tross digitalt ting

President, Torgeir Røinås Pedersen, startet med å poengtere hvor mye heller han skulle sett alle personlig, fremfor å ha alle på en skjerm foran seg. Men det gikk bra. Nesten bedre enn forventet ut fra forutsetningene på den tekniske delen. Men for dem som satt på andre siden var det litt annerledes.

– Det var tungt å følge med på en skjerm gjennom en hel dag, og jeg håper dette er første og siste gang. Men vi måtte få det gjennomført, og all honnør til de som står bak dette og passet på at vi fikk det til, forteller Vibeke Gottschalck, nestleder i Lillesand IL Turn.

Hun og datteren, Celina Gottschalck som også er engasjert både i klubb og Ungdomsutvalget i NGTF, opplevde som mange andre at det var mye å følge med på, mange programmer som måtte være oppe samtidig, og av og til vanskelig å forstå hvor man var.

Vibeke tror ikke de var alene om å oppleve det slik. Men selv om det var noen utfordringer med at det var digitalt, var det helst møteplassen som ble et stort savn.

Savnet et plenum for diskusjon og møte

– Det at vi ikke kunne møtes, snakke sammen om sakene, diskutere, veksle erfaring, var kjipt. Det er lettere å forholde seg til saker når vi er på møtene. Du mangler også familiefølelsen, og så tror jeg det ble litt ekstra vanskelig for de som er litt eldre både å engasjere seg, men også å få alt til, sier hun.

Hun har et godt innspill til andre forbund som skal gjennomføre digitale Forbundsting i nær fremtid.

– Har de eldre delegater kan det være en fordel å oppfordre dem til å sitte sammen i klubb eller krets. Da slipper de å sitte i hver sin stue, og det blir også lettere for alle å diskutere saker sammen.

Også vår nye generalsekretær, Kari Rieth, fikk et noe mer annerledes Forbundsting enn hun var forberedt på.

– Det var veldig interessant og spennende. Jeg tror vi alle var litt bekymret i forkant ettersom det skulle være digitalt, og jeg skal ærlig innrømme at det gjorde det litt vanskelig å få sove, sier hun lattermildt.

– Men det gikk veldig bra, mye takket være våre dyktige ansatte som stod for gjennomføringen og delegatene som deltok. Og så har vi lært mye.

Det ble jo et noe redusert Forbundsting sammenligna med tidligere ting. Likevel var det nok av saker å gå gjennom, og delegatene var flinke til å engasjere seg. Både regnskap og nye lover ble godt diskutert, med gode innspill fra flere.

Fallende medlemstall

Stemmegivningen gikk knirkefritt, helt frem til valg av styre og komité, og det var derfor ingen sak å få stemt for eller mot saker som kom opp.

Men det er ingen hemmelighet at koronapandemien har satt sine spor både hos klubbene og i forbundet. Hilde Johannessen fra Grimstad Turn og Idrettsforening kommenterte for eksempel at medlemstallene er synkende og den økonomiske situasjonen er uforutsigbar for samtlige klubber i Norge. Og dette var noe som ble poengtert flere ganger gjennom saksbehandlingen.

Derfor er det kanskje ingen stor overraskelse at delegatene stemte mot forslag om økt kontingent og lisenser, som var fremmet av forbundsstyret.

– Vi har full forståelse for at det er krevende for klubbene med den situasjonen vi står i og har respekt for valgene som ble gjort, sier presidenten.

President også neste tingperiode

– Det er åpenbart at vi er preget av korona, det er noe vi må forholde oss til også i tiden som kommer, både med tanke på aktivitet og økonomi, legger han til.

Han ble gjenvalgt som president for den neste perioden, og får med seg Birgit Iversen fra Finnsnes IL Turn som visepresident. Hele det nye styret kan du se nederst i saken.

Selv om han, styret og ledelsen ellers i NGTF nå får en oppgave med å gå gjennom budsjettet igjen, var han fornøyd med gjennomføringen av årets ting. I avslutningstalen skrøt han nok en gang av klubbene.

– Jeg tar av meg hatten for det arbeidet som er gjort, ikke minst dugnadstimene som er lagt. Tusen takk skal dere ha!

Dette er styret

President: Torgeir Røinås Pedersen
Visepresident: Birgit Iversen

Styremedlemmer: May Brit Harestad Osaland, Stian Syvertsen, Solveig Johansen Nygaard, Terje Selnes, Emilie Sørensen

Vara: Rikke Bjerke