Skip to content
Nyhet

Koronaviruset – konsekvenser troppsgymnastikk

Status 20.10.:
NGTF ved teknisk komité troppsgymnastikk vurderer fortløpende i samarbeid med teknisk arrangør STAG koronasituasjonen i sammenheng med arrangeringen av NM nasjonal klasse kvinner junior som er terminfestet 13.-14.02. Det vil innen 15. desember bli foretatt en endelig avklaring om mesterskapet avholdes og informasjon om det vil bli distribuert.

Status pr. 15.09.:
Teknisk komité troppsgymnastikk inviterer til alternativ konkurranseform tumbling og trampett senior 19.-30. oktober. Link til ytterligere info.

Status pr. 03.09.:
Teknisk komité troppsgymnastikk og landslagssjef er i gang med å utvikle kreative alternative konkurranseformer som om noe tid skal vurderes nærmere om det er praktisk mulig å gjennomføre før jul. Videre informasjon om det kommer når det er klart.

NM TeamGym junior 28.-29.11. avholdes ikke.
Teknisk komité troppsgymnastikk har, i samarbeid med Sola Turn, vedtatt at NM TeamGym junior 28.-29.11. ikke avholdes. Det etter en helhetsvurdering basert på myndighetenes regler og begrensningene reglene medfører


Status pr. 13.08.:
NM TeamGym junior 28.-29.11. avklares etter 01.09. Det vil etter 01.09., i samarbeid med arrangør Sola Turn, bli foretatt en avklaring om NM TeamGym junior 28.-29.11. avholdes.


NM TeamGym senior 24.10. avholdes ikke.
Teknisk komité troppsgymnastikk har, i samarbeid med Oslo Turnforening, vedtatt at NM TeamGym senior 24.10. ikke avholdes. Det på bakgrunn av myndighetenes regler, og samtidig sett i sammenheng med den siste tidens utvikling av koronaviruset.


Status pr. 26.06.:
NM TeamGym senior avholdes 24.10.

NM nasjonale klasser senior og nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt avholdes ikke i 2020.


Status pr. 18.05.:
EM TeamGym junior og senior er utsatt til 14.-17.04.2021.
Vi har i dag mottatt informasjon om at det europeiske turnforbundet har bestemt at EM TeamGym junior og senior er utsatt til 14.-17.04.2021.


Status pr. 04.05.:
Vi mottok følgende informasjon fra det europeiske turnforbundet i formiddag: European Gymnastics and the Danish Gymnastics Federation are in continuous cooperation about these Europeans. At the moment, the situation remains too unclear to make a final decision. A final decision will be made at the end of May.


Status pr. 16.04.:
NM TeamGym senior 27.06. avholdes ikke.
Når det gjelder om mesterskapet kan avholdes på en senere dato i år vil vi, i samarbeid med arrangør, foreta en ny vurdering og nærmere avklaring av det når situasjonen har endret seg betraktelig. Det samme gjelder nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt som skulle vært avholdt 25.04. og NM nasjonale klasser senior som skulle vært avholdt 28.-29. mars.


Status pr. 26.03.:
NM TeamGym senior 27.06. er under vurdering
Det vil bli foretatt nærmere avklaringer i løpet av uken etter påske (uke 16).

Status pr. 25.03.:
Nasjonal konkurranse TeamGym rekr. 25.04. ROS Arena avholdes ikke
Påmeldte lag og dommere er informert av IL R.O.S.

Status pr. 16.03.:
Kontrollsamlinger landslag troppsgymnastikk i mai er avlyst
Coronasituasjonen gir oss en tid med mye usikkerhet. Det får konsekvenser for landslagsaktiviteten i troppsgymnastikk. Kontrollsamlingene for junior 8.-10. mai og senior 22.-24. mai er derfor dessverre avlyst. Uttaket til nettotroppene utsettes til samlingene som er planlagt i august uke 32.


Status pr. 12.03.:
Nordisk mesterskap TeamGym junior 18.04. i Randers Danmark er avlyst. Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) har vedtatt å avlyse mesterskapet. DGF informerer samtidig om at det ikke er mulig for dem å delta i eller arrangere mesterskapet senere i år pga. EM i oktober, som skal avholdes i Danmark.

Status pr. 11.03.:
NM nasjonale klasser senior 28.-29.03. i Arendal avholdes ikke.
Påmeldte lag og dommere er informert av Arendals Turnforening.


Vi deltar ikke i nordisk mesterskap TeamGym junior 18.04. i Randers Danmark. Tropper og andre som inngår i delegasjonen fra Norge og arrangøren er informert av NGTF.


Ytterligere avklaringer og informasjon – troppsgymnastikk
Teknisk komité troppsgymnastikk, landslagssjef og utviklingskonsulent kommuniserer fortløpende om utviklingen i Coronasituasjonen. Informasjon om ytterligere vedtak om tiltak og konsekvenser vil bli lagt ut her.

For ytterligere informasjon viser vi til hovedsiden på nettsiden.