Skip to content
Nyhet

Dommersyklusen forlenges

Teknisk komité troppsgymnastikk vedtok i sitt møte 27.08. å forlenge syklusen for nåværende forbunds- og kretsdommere til 31.12.2021.

Inneværende syklus for forbunds- og kretsdommere varer til 31.12. i år.

Opprinnelig plan har derfor vært å avholde forbundsdommerkurs i januar 2021 for ny syklus. EM er som kjent utsatt til april neste år. Det vil, lik tidligere, komme et oppdatert internasjonalt reglement fra det europeiske turnforbundet (EG) etter EM. Så vil det i etterkant av det bli avholdt internasjonale dommerkurs. Med bakgrunn i dette er det derfor naturlig at nåværende dommersyklus forlenges til 31.12.2021.

Forbundsdommerkurs for ny syklus avholdes i januar 2022 (under forutsetning av at nevnte tiltak fra EG gjennomføres).