Skip to content
Nyhet

Kvalifiserer din klubb til kompensasjon?

Nå er det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten klar og lagt ut på www.lottstift.no.

Har din klubb måtte kansellere arrangement mellom 12. mars og 31. august? Eller har dere gjennomført et nedskalert arrangement som følge av pålegg gitt fra statlige myndigheter?

Da bør dere søke så fort som mulig, og før 15. september.

Ordningen skal dekke flere inntektstap, flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter de skulle fått inntekter fra.

Flere har allerede blitt kompensert fra den første ordningen, men har man tap av inntekter utover det kan man søke på ny. Men man kan kun søke om det er innenfor hva ordningen dekker.

Man må være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet for å kunne søke.

Er du usikker på om du kan søke? Her kan du sjekke spørsmål og svar eller stille spørsmål selv.

Det skal også være enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke.

Medlemsinntekter, pengergaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september.