Skip to content
Nyhet

Søker: personer med fysisk funksjonsnedsettelse!

Kun bruk til enkelt sak. Sjekk med Irina om videre bruk

Julia K. Baumgart fra NTNU trenger hjelp!

Har du en fysisk funksjonsnedsettelse, er over 16 år og har mulighet å bidra med 10-15 minutter av din tid?

Da hadde hun satt stor pris på om du kan ha svare på følgende spørreskjema: https://nettskjema.no/a/154984  

Formålet med prosjektet er å kartlegge hvordan restriksjonene knyttet til COVID-19 har påvirket fysisk aktivitet blant personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

Prosjektet koordineres av NTNU i samarbeid med St. Olavs, NIH, Beitostølen Helsesportsenter og Sunnaas Sykehus. 

Resultatene vil bli brukt til forskningsformål og for tilpasning av gjeldende/ fremtidige retningslinjer for personer med fysiske funksjonsnedsettelser og (potensielt) beslutningstakere.

I dette prosjektet er det valgt å fokusere på mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse. Årsaken er mangel av ressurser til å utforme et universelt spørreskjema som sikrer god kvalitet på data/analyse på tvers av ulike typer funksjonsnedsettelser.

På bakgrunn av første prosjekt vil det bli gjort vurderinger om andre typer funksjonsnedsettelser skal inkluderes i videre undersøkelser.