Skip to content
Nyhet

Kartleggingsundersøkelse toppidrett 2019

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har i 2019 invitert nær 500 personer knyttet til toppidretten i forbundet til å være med på en kartleggingsundersøkelse. Disse personene er knyttet til turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk, altså de fire konkurransegrenene til forbundet.

Toppidrett i NGTF er noe vi tar på alvor, og allerede har det vært flere møter og drøftinger med både Forbundsstyret og toppidrettsgruppen. Med tilbakemelding fra forskjellige personer innenfor konkurransegrenene har forbundet nå et bredere grunnlag for evaluering og oppfølging.

Undersøkelsen består av grenspesifikke spørsmål, så vell som generelle spørsmål. Så og si halvparten av de som har fått undersøkelsen har svart, noe som gir NGTF et godt grunnlag. Det er allerede blitt tatt tak i flere av innspillene som har kommet inn, og vi jobber videre svarene.

Flere av landslagsmodellene våre er i kontinuerlig utvikling. Det er dog et godt grunnlag fra undersøkelsen til å utvikle modeller for 2021 på bakgrunn av svarene som har kommet inn. Den gir oss også en indikasjon på hvordan vi skal videreutvikle arbeidet som gjøres i forbundet, teknisk komiteer og i støtteapparatene.

I tiden fremover skal vi følge opp innad i grenene med flere mindre evalueringer.