Skip to content
Nyhet

Nye veiledere for utøvelse av aktivitet

Norges Idrettsforbund, i samråd med Helsedirektoratet, har kommet med fellesidrettslige anbefalinger. NGTF støtter opp om de nye veilederne.

NGTF vil i løpet av denne uken utarbeide mer detaljerte koronavettregler og råd knyttet til oppstart av aktivitet innenfor de gjeldende smittevernreglene. Reglene og rådene vil bli publisert på våre nettsider i løpet av fredag 17.04.

For øyeblikket bes alle henvendelser rettes til generalsekretær, Øistein Leren, på mail: oistein.leren@gymogturn.no

Her kan du lese NIFs veiledere.

Veilederen påpeker at det i forbindelse med aktivitet innendørs, og ved bruk av apparater, må legges til grunn en strengere tolkning knyttet til den smittefare som aktivitet på tepper og i apparater vil medføre.

I praksis innebærer denne veilederen fra NIF at det ikke er noen endringer for aktiviteter innen gym og turn sett i forhold til det som har vært de siste ukene.

Fortsatt stengte haller

Vi i NGTF henstiller på det sterkeste til å overholde alle regler for aktivitet og stenging av haller, samt at man holder hovedfokus på å hindre smitte gjennom å følge alle gjeldende råd fra myndighetene.

NIF understreker at de støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av Covid-19-viruset. Så langt har det helt eksplisitt vært kommunisert at organisert idrett ikke skal forekomme fra NIFs side.

Samtidig har det vært gitt retningslinjer for fysisk aktivitet som har vært tolket svært forskjellig fra kommune til kommune.

Nettopp derfor har NIF henvendt seg til Helsedirektoratet med mål om å få på plass en overordnet og tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges.

Innendørsaktivitet rammes hardere

Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Det er altså dette NGTF skal forholde seg til, og det er derfor NGTF nå ber alle innen gym og turn å overholde reglene for aktivitet og stenging av haller, samt å holde hovedfokus på å hindre smitte gjennom å følge alle gjeldende råd fra myndighetene.

Vi ber dere også lese Helsedirektoratets forbud og veiledning.