Skip to content
Nyhet

Søk refusjon for tapte kostnader for arrangement

3. april kom den endelig forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-utbruddet.

Den totale rammen for ordningen er 700 millioner kroner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og behandler søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april.

Søknadsfristen er satt til 21. april.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.