Skip to content
Nyhet

NIF ber om ytterligere tiltak for å hjelpe idretten

Den nye basishallen i Straume Idrettspark på Sotra.

I en pressemelding fra Norges Idrettsforbund sendt 31. mars bes regjeringen gjøre ytterligere tiltak for å løse idrettslagenes akutte pengemangel.

NGTF og medlemsklubbene skulle gå en spennende vår i møte. To gymnaster har klart OL-kvalifiseringskravene og RG-jentene har vist stor fremgang som noen av høydepunktene så langt i 2020.

Men trening og konkurranseaktiviteten fikk en brå stopp da regjeringen innførte tiltak som er de strengeste siden 2. verdenskrig. Haller ble stengt, konkurranser ble avlyst.

Dette har ført til at mange av blant annet NGTFs medlemsklubber og -lag sliter økonomisk. Dette ser NIF gjelder i hele idretts-Norge.

«Regjeringens økonomiske støtteordning for tapte arrangementsinntekter i norsk idrett løser ikke fullt ut idrettslagenes akutte likviditetsutfordringer. derfor har norsk idrett forslag til tre nye konkrete tiltak som raskt vil bedre idrettslagenes vanskelige økonomiske situasjon» står det i pressemeldingen.

Tidligere er det kjent at Stortinget, etter forslag fra regjeringen, etablerte kompensasjonsordning på 600 millioner kroner for avlyste idrettsarrangement for mars og april.

Idrettspresident, Berit Kjøll, setter pris på samarbeidet så langt, men i pressemeldingen presiserer hun at det kreves mer midler for å komme gjennom denne situasjonen.

– Norsk idrett ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med regjeringen om å utarbeide målrettede tiltak for å støtte opp under idretten og frivilligheten, men vi kan allerede nå si bevilgningen på langt nær løser idrettslagenes akutte likviditetsutfordringer, sier hun i følge pressemeldingen.

NIF kommer derfor med disse tre forslagene som konkrete tiltak:

1. Full momskompensasjon for 2018 og 2019

2. Frafall av leie av idrettsanlegg

3. Rentekompensasjonsordning

Du kan lese mer om punktene i NIFs sake her.