Skip to content
Nyhet

Godt nytt år!

Med det nye året har det også i gymnastikk- og turnkretsene skjedd en endring. 17 kretser har blitt til 10! Agder (Aust- og Vest-Agder), Vestfold og Telemark (sammen), Viken og Oslo (Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus), Innlandet (Hedmark og Oppland), Rogaland (som før), Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane), Møre og Romsdal (som før), Trøndelag (som før, Sør- og Nord-Trøndelag ble endret i mars 2019), Nordland (som før), Troms og Finnmark (sammen).

Det er/blir opprettet nye styrer i de nye kretsene (Vestfold og Telemark har kretsting i mars).

Kretsenes hjemmesider endres også etter hvert, og alle kan forholde seg til de samme kontaktpersonene. Følg med på nettsidene framover!