Skip to content
Nyhet

Oppstart Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets

Hei alle turnklubber i de tidligere kretsene Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus.

Fra og med 01.01.20 er vi alle en del av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK).

Dette betyr at dere har fått nye kontaktpunkter å forholde dere til.

Kretskonsulentene i Viken og Oslo er:

Eirunn Finsrud: eirunn.finsrud@gymogturn.no. Kontor på Idrettens hus i Drammen

Kristin Bjerke Axberg: kristin.axberg@gymogturn.no. Kontor på Osloidrettens hus (Brynseng)

Siril Ueland Fossdal: siril.fossdal@gymogturn.no: Kontor på Osloidrettens hus (Brynseng)

Det blir etablert ny Facebookside, det kommer på plass ny hjemmeside for kretsen og det etableres nye mailadresser til styret og nye utvalg – så følg med. Informasjon om kurs og konkurranser vil bli lagt ut på hjemmesidene til de «gamle» kretsene inntil ny hjemmeside er på plass.

Styret i VOGTK er i gang med arbeidet sitt, men alt ikke er helt etablert enda. Styret og kretskontoret ber om forståelse for den tiden det vil ta før alt er på plass.

Minner også om at kretskontoret i Oslo er flyttet ut fra kontorene på Ekeberg til Brynseng grunnet oppussing og nybygg. Adressen til kretskontoret på i Oslo er: Brynsveien 13, 0667 Oslo.

Vi ønsker alle klubber lykke til med ny sesongoppstart og gleder oss til fortsatt godt samarbeide til beste for klubber og utøvere i gymnastikk og turnkretsen.

NB: Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til utvalgskandidater på e-post til: kristin.axberg@gymogtur.no