Skip to content
Nyhet

Kretstropp fra Rogaland reiser til Eurogym sommeren 2020

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets vil for første gang stille med en Kretstropp som skal reise til Eurogym i 2020. Arrangementet skal foregå på Island sommeren 2020. Selve arrangementet kan du lese mer om her: https://gymogturn.no/events/event/eurogym-2020-reykjavik/

I helgen var det første samling for de som skal reise. Det var med 34 gymnaster og 6 ledere. De kom fra Aspervika Trim og Turn, Havørn Gym og Turn, Sola Turn, Brusand Turnforening og Klepp IL Turn.

Vi var 4 timer i Klepp Turnhall. Først hadde vi en kort informasjonsrunde, leker og grunnleggende matteøvelser. Slik ble gymnastene kjent, og vi kunne danne grunnlaget for innholdet i programmet, melder Jannik, en av gruppelederne som skal lage oppvisningsprogrammet for gymnastene. Etter lunsj var det tid for gruppesamarbeid. De ble delt inn i 7 grupper, med gymnaster fra andre klubber for å bli enda bedre kjent. De skulle ut fra gitte instruksjoner lage en kort koreografi som alle i gruppen etterpå viste frem.

Samlingen ble avsluttet med akrobatikkøvelser.  Det var en flott og positiv gjeng med gymnaster, melder Jannik Johansen og Lene Kaspersen, som skal være gruppeledere under reisen og oppholdet.