Skip to content
Nyhet

Vellykket anleggs- og lederkonferanse!

1.-2. november var totalt 110 deltakere samlet til den 12. anleggs- og lederkonferansen, denne gang på Quality Hotel 33 i Oslo. Det ble to intense dager med foredrag, befaringer og nettverksbygging.  

Stor bredde i det faglige programmet

Torgeir Røinås Pedersen, president i NGTF, åpnet konferansen og kunne fornøyd konstatere at gymnastikk og turn er den idretten som de siste seks år har hatt størst vekst i antall aktive medlemmer.

Vokser mest! President i NGTF, Torgeir Røinås Pedersen kunne henvise til medieoppslag som viser at turn er en populær idrett. Foto: Mats C. Oshaug

Sondre Sande Gullord fra Idrettsstyret fortsatte med å vise idrettens overordnede strategier i «Idretten vil» der det blant annet framkommer at flere og bedre anlegg står sentralt.

Sondre Sande Gullord fra idrettsstyret snakket om «Idretten vil». Foto: Mats C. Oshaug

Torstein Busland, anleggsrådgiver i NIF, gikk deretter mer i dybden på mål og strategier innen anleggsfeltet. NGTF ved Ole Ivar Folstad, leder i utstyr- og anleggskomiteen, Christine Ellingsen, utdanningskonsulent og Stig Nilssen, anleggskonsulent, gav en status på utviklingen innen anlegg og utdanning i forbundet. Ole Ivar Folstad kunne blant annet legge fram statistikk som viser at akkurat nå er det elleve basishaller som er under bygging – det høyeste antall noen gang. Christine Ellingsen påpekte hvor viktig det er at hallene fylles med kompetanse og viste hele strukturen innen utdanningsfeltet.

Tony Machin holdt deretter et interessant og lærerikt innlegg om Sola Turns ny hall som ble bygget på rekordtid og som stod ferdig i mai i år. Mats Oshaug fra utstyr- og anleggskomiteen og Dag Rune Myrvold fra FDV-huset demonstrerte system for digitalisert internkontroll for haller og turnutstyr. Dette er et system som NGTF ønsker å tilby alle turnforeninger slik at det blant annet blir mer fokus på kontroll og tilsyn med apparatparken. Dette vil bidra til å redusere risikoen for skader.

 

Prallellsesjoner

Lørdag 2. november startet med to parallellsesjoner over fire timer der deltakerne kunne velge mellom å delta i temaer knyttet til anlegg eller ledelse. 60 deltakere valgte anleggsdelen og 40 ledelse. Her er foredragene som ble holdt:

 

Anlegg: Ledelse:
·         Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd (spillemidler). V/ Ole Fredriksen, Kulturdepartementet ·         Relevant trenerkompetanse i forhold til klubbens behov. V/ Lasse Hauser og Birgit Vallestrand, Nedre Glomma Turnforening
·         Erfaring fra forening som har bygd om eksisterende lokale til basishall. V/Anne Farstad, Moss Turnforening ·         Verdier, etikk, trakassering, varsling.   Systemer og bruk av disse. Bevisstgjøring. V/ Håvard B. Øvregård, NIF
·         FamacWeb: Eksempel fra Norges Idrettshøgskole. Hva kan systemet benyttes til og hvordan ta systemet i bruk for internkontroll av basishall og apparater? V/ Mats Oshaug, NGTF og Dag Rune Myrvold, FDVhuset ·         Virksomhetsplan og sportslig plan. V/Torkell S. Seppola, NIF
·         Ansvarsforhold og sikkerhet i basishall. V/ Bjørnar Kind-Bakke, Gjensidige
·         Hvordan jobber et idrettsråd? Helhetlig tenkning i en kommune. V/ Anne-Lise Bratsberg, Trondheim Idrettsråd

 

Klikk her for å se alle foredrag.

Birgit Vallestrand og Lasse Hauser fra Nedre Glomma Turnforening hold et engasjerende innlegg om trenerkompetanse i forhold til klubbens behov. Foto: Vibeke Trøa

 

Interessant befaring til Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole

Etter lunsj, ble alle deltakerne transportert til Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole. I «Olympiahallen» ventet Morten Bråten, fagansvarlig for teknikk/motorikk på Olympiatoppen. Han fikk æren av å klippe snoren da denne hallen åpnet i 2017. Han har vært en drivkraft i arbeidet med å utstyre hallen, og forklarte hvordan hallen er tilpasset toppidrettsutøvernes behov. I landslagssenteret for turn menn på Norges Idrettshøgskole ble deltakerne tatt imot av landslagssjef Gabriel Negru som fortalte om hallen der turnlandslaget for menn har sin daglige trening.

Morten Bråten, Olympiatoppen i «Olympiahallen» gav et innblikk i hvordan toppidrettsutøverne trener basistrening. Foto: Vibeke Trøa

Landslagssjef Gabriel Negru forteller om landslagssenteret på NIH. Foto: Vibeke Trøa  

 

Levende legende

Som avslutning på seminaret var kommentatorlegende Arne Scheie invitert for å fortelle om store idrettsøyeblikk. Med sine enorme kunnskaper og gode replikker skuffet han ikke sitt publikum. De gode historiene og latteren satt løst og etter seansen var det lang kø for å få tatt selfie.

Engasjert! Arne Scheie «øste» av sin kunnskap og sine gode historier foran et lydhørt publikum! Foto: Vibeke Trøa

 

Ny konferanse i 2020

Anleggs- og lederkonferansen i 2020 er allerede tidfestet til 30. oktober – 1. november og vil finne sted i Stavangerområdet. Da vil blant annet de nye hallene på Sola og Ålgård stå for tur til å få besøk. Sett av datoen i kalenderen allerede nå!