Skip to content
Nyhet

Kretsting

Lørdag 30. november blir det ekstraordinære tingforhandlinger i begge Agder-kretsene, etterfulgt av konstituerende kretsting for den nye felles kretsen. Forhandlingene er på Scandic Sørlandet.

Programmet ser slik ut:

  • 10.00: Oppstart ekstraordinært kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets
  • 10.30: Oppstart ekstraordinært kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets
  • 11.00: Enkel mat (bagett, te/kaffe og mineralvann) settes frem
  • 11:15: Registering av deltakere
  • 11.30: Oppstart konstituerende ting for den nye kretsen

 

Saksdokumenter ligger nå ute på kretsene sine hjemmesider:

Aust-Agder: https://gymogturn.no/finn-din-krets/aust-agder/dokument/#1481831874308-3f353c49-eac50791-aba9

Vest-Agder: https://gymogturn.no/finn-din-krets/vest-agder/dokumenter-vest-agder/#1481831874308-3f353c49-eac55013-18a6