Skip to content
Nyhet

Vestlandsturnstevnet – arrangør 2024?

Hvert 4. år arrangeres det Vestlandsturnstevne for voksne.  I 2020 er det Hordaland som er arrangør, med Laksevåg Turn og IL som teknisk arrangør. Du finner mer informasjon om stevnet i kretsen sin kalender: https://gymogturn.no/events/event/vestlandsturnstevnet-2020/

I 2024 er det Rogaland som skal være arrangør. Gymnastikkutvalget og styret har lyst til å orientere seg om aktuelle tekniske arrangører. Lurer du litt på hva dette stevnet er, anbefaler vi deg å følge linken over, for å se på invitasjonen til stevnet i 2020.

Ser det ut som om dette er noe din forening vil ta på seg, sender du en henvendelse til kretskontoret: anne-kristin.sollid@gymogturn.no

Har du spørsmål til selve arrangementet, sender du en e-post til leder for gymnastikkutvalget for voksne, Tone Røksund: tone.roksund@lyse.net

Vi håper at noen kan tenke seg dette!