Skip to content
Nyhet

Kafémøte

Overgangen Mysoft – KlubbAdmin

Velkommen til informasjonsmøte med Ronny Haugen fra NIF-Digital, og nyttig dialog mellom klubber rundt tema medlemssystemer.

Ronny kommer for å presentere idrettens løsninger i KlubbAdmin.

Temaer som vil bli tatt opp er:

  • Idrettens løsninger i KlubbAdmin
  • Status fra NIF digital
  • Planen på kort og lang sikt

Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets byr på kaffe, bakst og informasjon- og ikke minst nyttig samtale med andre i samme situasjon. Her er det rom for å erfaringsdele og gi gode tips og råd til hverandre.

Det blir også informasjon om beslutninger og vedtak som ble gjort under ekstraordinært kretsting og konstituerende kretsting som ble avholde 2.-3. november.

Vel møtt til en hyggelig prat med nyttig påfyll!

Haslehallen
Eikenga 6, 0579 Oslo
Torsdag 14. november kl. 18 – 20

Påmelding til; oslo.gymogturn@nif.idrett.no senest mandag 11. november

Med vennlig hilsen

Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets

Lisbeth B. Coste
Kretsleder