Skip to content
Nyhet

Ny dato for terminering av Mysoft 30.juni 2020

IKKE BRUK!

Det blir fortsatt påmelding til nasjonale konkurranser og registrering av konkurranselisensen for alle i Mysoft det neste halve året. For klubber som bruker Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem betyr det at de har muligheten til å bruke systemet slik de gjør i dag frem til 30.juni 2020.

Dette gjøres etter dialog med NIF og anbefalinger fra dem. Bakgrunnen er utviklingsløpet hos NIF. Modulen for å registrere påmelding til partier skal etter planen være klar rett før jul, men det er liten tid til å teste og som med alle nye løsninger vil det kunne være behov for å justere før alt er på plass. Vi gir derfor klubbene en mulighet til å vente ved å utsette termineringen av Mysoft til 30.juni, slik at det også kan benyttes neste semester for de som i dag bruker Mysoft som medlemssystem.

Idrettsregistreringen vil også i 2021 være mulig å gjøre manuelt. Dette er bekreftet fra NIF.

Dette gir oss også bedre tid til å få konkurransepåmelding i idrettens systemer tilpasset vårt forbund på plass før Mysoft tas ned.

For alle:

  • Påmelding til nasjonale konkurranser/stevner gjøres i Mysoft frem til 30.mai 2020. Kretsene kan også benytte dette hvis ønskelig.
  • Konkurranselisensen registreres i Mysoft frem til 30.mai 2020, deretter i SportsAdmin.
  • Trenerlisensen registreres i SportsAdmin fra og med august 2019.

For klubber som bruker Mysoft som medlemsregistreringssystem:

  • Mysoft kan brukes fullt ut (blant annet fakturering av kontigent og treningsavgift) også for vårsemesteret.
  • Vil klubben likevel gå over til KlubbAdmin fra jul av, send mail til mysoft@gymogturn.no og gi beskjed dersom klubben trenger en ny oppdatering av medlemsmassen. Alle klubber som venter til sommeren med å avslutte Mysoft, blir kontaktet i februar.

 

Vi opererer med 2 datoer:

  • 30.mai for påmelding konkurranser/stevner og konkurrranselisens, dette fordi det gjerne er litt etterarbeid, og klubber som setter opp konkurranser/stevner da har juni til å avslutte.
  • 30.juni, da tas Mysoft helt ned, klubber som har medlemsmassen i Mysoft bør passe på denne datoen slik at alt av rapporter, oppgjør osv er tatt ut og håndtert.

Oppdatert informasjon finner du på https://gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/informasjon-mysoft/

Følg med på https://ka.nif.no for informasjon om KlubbAdmin.