Skip to content
Nyhet

Ekstraordinære og konstituerende kretsting

I forbindelse med sammenslutning av Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets, Østfold Gymnastikk og Turnkrets og  Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets arrangeres ekstraordinære kretsting for alle tre kretser, samt konstituerende kretsting for ny storkrets, lørdag 2. november – søndag 3. november 2019
Sted: Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Program
Lørdag
Kl. 09:00                  Registrering
Kl. 09:30 – 13:00     Ekstraordinære kretsting Buskerud, og Oslo og Akershus
Kl. 09:30 – 13:00     Ekstraordinært kretsting Østfold
Kl. 13:00 – 14:00     Lunsj

Kl. 14:00 – 14:30      Registrering
Kl. 14:30 – 18:00      Konstituerende kretsting
Kl. 19:00                   Middag

Søndag
Kl. 09:30 – 13:00      Konstituerende kretsting forts.
Kl. 13:00 – 14:00      Lunsj

 

Innkalling, samt informasjon om konstituerende kretsting finner du her.

Innkallinger, samt informasjon om kretsenes ekstraordinære ting finner du på de respektive kretsenes terminlister:
Buskerud
Oslo og Akershus
Østfold

Det er felles påmelding til ekstraordinære og konstituerende kretsting. Påmeldingsfrist er 25.10.2019
Påmelding gjøres her: Påmelding til ekstraordinært og konstituerende kretsting nov 2019
Informasjon priser og betaling, ekstraordinære og konstituerende kretsting nov 2019

Fullmaktsskjema ekstraordinært og konstituerende kretsting 2019 skal leveres til kretsen innen 26.10.2019.
Det er felles skjema for begge kretsting.

Minner om at mindre justeringer på programmet kan forekomme.

Vel møtt!