Skip to content
Nyhet

Nå kan du søke om tilskudd fra kretsen!

Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets har tilskuddsordninger alle lag som er medlem av kretsen kan søke på.

Frist for søknad 2019 er satt til den 15.november

Retningslinjene for tilskudd finner du HER!

Søknad sendes til kretskontoret på e-post;gillhelen.johannessen@gymogturn.no

Husk tilhørende dokumentasjon til den tilskuddsordningen det søkes på.