Skip to content
Nyhet

Trenerlisens ny periode

Registreringen av lisenser skal fra nå av gjøres via SportsAdmin.

Trenerlisens med yrkesskadeforsikring.

Alle trenere som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trenerlisensen i orden. Den skal registreres og betales av klubben/gruppa.
Lisens/forsikringen gjelder i ett år, fra 1/9 til 31/8. 

Trenerlisensforsikring er for de som er minst 14 år gamle.  For sesongen 2019/2020 må man være født før 1/1 2006.

Fra denne høsten skal registreringen foregå via SportsAdmin, og må foretas av en person med rettigheter til dette. De som er registrert som leder/medlemsansvarlig/lisensansvarlig i klubben eller turngruppa, har rettigheter. 

Mer informasjon om lisensforsikringen finner dere her: https://gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/#1473347572063-04591b55-5033


Brukerveiledning for opprettelse av trenerlisens