Skip to content
Nyhet

Ønsker din klubb å starte turn for voksne?

NGTF ønsker å hjelpe lagene som trenger kompetanse for å starte eller utvikle partier innen turn for voksne med et gratis klubbesøk.

Målgruppa er ungdom og voksne som har drevet med turn tidligere, eller som aldri har prøvd turn, men alltid hatt lyst til å prøve. Dette er et veldig attraktivt tilbud for de som ønsker utfordringer og allsidig trening. Turn kan også brukes som basistrening for andre idretter.

Ved et klubbesøk kan en kompetent trener fra vår trenerpoolliste besøke en klubb på en hverdag eller helg. Disse trenerne skal bidra med faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk, overfor gymnaster og/eller trenere i lagene. NGTF vil dekke reiseutgifter og honorar til treneren.

Søknaden kan sendes til  Gema.Casado@gymogturn.no  og må inneholde:

  • Navn på foreningen
  • Kontaktperson i klubben
  • Foreløpig dato
  • Hvem det er for (ledere, trenere, gymnaster)
  • Estimert antall deltakere
  • Hvilke andre klubber i nærheten kan ta del i besøket
  • Hva som er målet med klubbesøket