Skip to content
Nyhet

Marthe deltok på Olympisk Akademi 2019!

Marthe Løkken Hoel fra Trondhjems Turnforening deltok på årets Olympiske akademi i regi av NIF. Hør hennes erfaringer her. Marthe er også tilknyttet Trøndelag Gymnastikk -og Turnkrets som ressursperson for bredde og ungdom.

Norges Olympiske akademi 2019

Hvert år arrangerer Norges Idrettsforbund (NIF) Norges Olympiske Akademi, en møteplass for unge ressurspersoner mellom 18-29 år i norsk idrett. Deltakerne blir kjent og deler erfaringer uavhengig av idrett, bakgrunn, alder eller rolle. Målet er å fremme de olympiske verdiene. Årets akademi ble gjennomført 1.-4. august på Nansenskolen i Lillehammer. Akademiet fokuserer sterkt på faglig påfyll og sosial nettverksbygging. I år deltok rundt 50 deltakere- alt fra unge frivillige og trenere, til styremedlemmer på klubbnivå, særforbund, idrettskrets, dommere og ansatte.

Årets tema var «viljen til å si det!», med fokus på kommunikasjon. Programmet var fylt opp med interessante forelesninger og workshops, hvor det ble jobbet i grupper på tvers av ulike idretter og verv. Det har blitt en attraktiv møteplass for unge ressurspersoner i idretten grunnet den høye kvaliteten på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere.

Årets forelesere var:

–             Svein Graff (Norges Fotballforbund). Hva er kommunikasjon og hvordan kommunisere.

–             Per Erik Mæhlum (Prosjektleder for Lillehammer Olympic Legacy Centre,NIF).

–             Michael Eriksson (PR-ansvarlig Helly Hansen). Bruk av sosiale medier.

–             Sondre Sande Gullord (Styremedlem NIF). Det å være en del av NIFs styre som ung og om NIFs arbeid.

–             Charlotte Tøelen (Utviklingskonsulent i Norges badmintonforbund). Relasjonsledelse. Utviklet i samarbeid med Jan Spurkeland. Viktigheten av relasjonsledelse og det å bygge gode relasjoner i idretten ble sørlig fremhevet.

Konklusjonen er at dette var ei veldig lærerik og inspirerende helg med høyt faglig innhold. Det var mye fokus på det sosiale og erfaringsutveksling i tillegg til nettverksbygging. Sitter igjen med større kunnskap, nettverk og bedre forståelse for idretten i Norge, Akademiet er sosialt, og gir masse motivasjon til å fortsette det videre arbeidet!

Om du er interessert i å lese mer om Olympisk akademi, sjekk ut:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/internasjonalt-arbeid/olympisk-akademi/

        

Trønderbataljonen!                                   Gruppearbeid og forelesning, både sosialt og lærerikt!