Skip to content
Nyhet

Engasjerte ungdommer i gym og turn

1-4. august ble Norges Olympiske Akademi arrangert på Lillehammer på Nansenskolen.

Fra gymnastikk og turn var hele fire personer med: Tora Sundelin, som sitter i ungdomsutvalget, Nikoline Knutsen fra Tønsberg Turn, Marthe Løkken Hoel fra Trondhjems TF og Solveig Nygaard fra Oslo TF, som blant annet er medlem av breddekomité og leder av forbundets ungdomsutvalg.

Norges Olympiske Akademi (NOA) arrangeres hvert år av Norges Idrettsforbund (NIF). Akademiet er en møteplass for unge ressurspersoner i idretten, uavhengig av idrett, bakgrunn, alder eller rolle i idretten. Målet med NOA er å fremme de olympiske verdier og deltakerne deler erfaringer og knytter nettverk under dagene.

Årets tittel var: viljen til å si det og temaet var: kommunikasjon.

Under Akademiet har ungdommer vært på Norges Olympiske Museum hvor de fikk innføring i olympisk historie og de olympiske verdier. Helgen har vært proppet med forelesninger, gruppearbeid, trening og sosial aktivitet. Man fikk teste ut lacrosse, som var en ny idrett for mange av deltakerne, og klokken 06.00 sto 50 deltakere klar for å gå opp Lysgårdsbakken.

Under forelesningen «kommunikasjon er alt» av Svein Graff fikk ungdommene god innføring i viktigheten av kommunikasjon som forutsetning for god ledelse.

Michael Eriksson fra Helly Hansen snakket om «sosiale medier i idrett og arrangement». Her fikk man sett hvordan strategisk markedsføring foregår bak kulissene, men også hvordan man kan markedsføre idretten gjennom kvalitet og ikke kvantitet.

Ungdommene fikk også informasjon som går på kompetanseutvikling, nemlig relasjonsledelse utviklet i samarbeid med Jan Spurkeland. Viktigheten av relasjonsledelse og det å bygge gode relasjoner i idretten ble fremhevet.

Solveig Nygaard konkluderer – Olympisk Akademi gir enorm motivasjon og inspirasjon gjennom å se engasjementet og gleden unge har til norsk idrett. Som deltaker sitter jeg igjen med mange gode tips og refleksjoner som skal tas med videre i arbeidet i gym og turn. Mye vet man fra før, men viktigheten av god kommunikasjon er noe man ikke kan få repetert nok. Slike temaer må gjentas for å huskes slik at man lærer å bruke alle de gode tipsene man får. Alt for ofte havner man tilbake i gamle rutiner. Erfaringsutvekslingen som har foregått på Nansenskolen er gull verdt og skal tas med videre i arbeidet i NGTF.