Skip to content
Nyhet

Nytt frittståendeprogram nivå 1

Teknisk komite troppsgymnastikk har i samarbeid med Martine Lillegraven utviklet et frittståendeprogram tilpasset rekrutt. Dette programmet utgjør nivå 1 og er i henhold til reglement for 2019. Programmet er ment som en innføring i frittstående hvor vi oppfordrer troppene som ønsker å bruke programmet til å sette sitt eget preg på det.

Her kan du laste ned ytterligere informasjon om programmet og filer

Eventuelle spørsmål ifm. programmet kan rettes til Henning Ottersen. E-post: henning.ottersen@gymogturn.no