Skip to content
Nyhet

Kulturdepartementet og NGTF i nyttig statusmøte

I mai tok utstyr- og anleggskomiteen og anleggskonsulent turen til kulturdepartementet for statusmøte med blant annet avdelingsdirektør for idrett, Ole Fredriksen.

Temaer for dette møtet var status og prioritering for videre utbygging av basishaller. I tillegg ble det orientert om blant annet anleggs- og lederkonferansen 2019, arbeidet med utredning av landslagssenter og innføring av HMS-app for tilsyn og oppfølging av haller og apparater.

NGTF har en god dialog og samarbeid med kulturdepartementet og dette har blant annet resultert i en «Veileder for Idrettens Basishall»https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-idrettens-basishall/id2577440/ som er distribuert til kommuner, fylkeskommuner og turnforeninger.

I 2018 utgjorde spillemidler til idrettsanlegg i Norge ca. 1,6 milliarder kroner. Kulturdepartementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordeling av spillemidler. I 2008 ble «Idrettens Basishall» godkjent for tildeling av spillemidler, og det har betydd svært mye for utbygging av nye basishaller/turnhaller. Før «basishallen» ble lansert, var det 16 aktivitetsflater/haller der turnapparater står oppmontert permanent, mens det i dag er 62 haller / aktivitetsflater. Målet er å øke antall haller til 160 innen utgangen av 2034. For NGTF er det derfor viktig å ha en tett og god dialog med kulturdepartementet.