Skip to content
Nyhet

Skepsisen blant parkour-miljøet løsnet

140 deltakere i alderen 10-40 år samlet seg i Oslo for å trene, lære mer om parkour og tricking, knytte nettverk, ha det gøy og ikke minst diskutere parkour i FIG og NGTF.

Presidenten og visepresidenten deltok på diskusjonsforum mellom NGTF og parkour-community lørdag 11. mai. Arbeidsgruppen for parkour i NGTF ledet møtet, og det var svært nyttig for NGTF å være representert der.

 – Det framkom mye god informasjon og gode innspill både i forhold til utfordringer vi vil møte i det videre arbeidet, samt også innspill på hva miljøet tenker omkring parkour i FIG og innad i NGTF, forteller presidenten.

Noe av kjennetegnet til tricking og parkour er at den er «løst» organisert. Naturlig nok var det mye skepsis rundt bordet under diskusjonsforum.

Representanter fra det såkalte «uorganiserte» miljøet ønsket mer detaljert forklaring av NGTFs hensikt, samt at forholdet og tilhørigheten til FIG skulle presiseres.

Etter at NGTFs representanter forsikret at vi ønsker å videreutvikle tricking og parkour som en breddeaktivitet, selv om det internasjonalt er stort fokus på konkurransedelen, samt at vi skal beskytte parkours unike kultur, integritet og autonomi, løsnet skepsisen og det virket som vi fant en riktig retning alle sammen.

Tricking og parkour er en aktivitet som fenger mange ungdommer hvor de kan lede og utvikle sin egen aktivitet.

Per i dag finnes aktiviteten i ulike former (og navn) i noen av våre lag. Både tricking og parkour har vært brukt på ungdomstevner som SALTO-uka, SALTO-helger, Landsturnstevner og andre tilsvarende arrangement.

Ønske om å løfte frem denne aktiviteten i NGTF er derfor et ledd i strategiplanen der vi bidrar til fortsatt utvikling av tricking og parkour og vi skal ha 25% økning i antall ungdom. 

Se den offisielle videoen fra OMG 2019.