Skip to content
Nyhet

Samordnet rapportering

Her ligger  informasjon om hvordan man skal registrere riktig medlems OG aktivitetstall i Samordnet rapportering /Idrettsregistreringen for året 2018.

Samordnet rapportering 2019

Alle skal ha fått en mail fra Norges Idrettsforbund 1. april om dette. Registreringen skal være avsluttet 30. april.

Hvis du er leder i en turngruppe i et fleridrettslag, og det er noen fra hovedstyret som legger inn tallene, er det viktig at  de også vet hvordan vi deler inn i grenene.

Det er sendt ut en egen informasjon til de som har alle sine registrert i Mysoft.

Det er også viktig at tallene for din gruppe blir riktige.

NGTF har en forbundsavgift som er kr. 150,- pr. medlem, og da er det viktig at den som er ansvarlig for turngruppen følger med på tallene.

Vi ønsker lykke til med registreringen, og venter spent på å få oversikt over hvor mange i landet som driver vår aktivitet nå!