Skip to content
Nyhet

Oppdatering fra Utstyr- og anleggskomiteen

Det er stor aktivitet innenfor utstyr- og anleggsfeltet. Her kan dere lese mer om det som rører seg.

Plakater med basisøvelser
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har fått utarbeidet et sett med plakater med basisøvelser. Det er Knut Arve Johansen som har utarbeidet plakatene i matte, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang, mens Henning Ottersen, landslagssjef i troppsgymnastikk, har utarbeidet plakaten i trampett.

Plakatene er et fint «blikkfang» og der det er mulig vil vi anbefale at plakatene lamineres og henges opp på et synlig sted i hallen.

Ta kontakt med stig.nilssen@gymogturn.no hvis det ønskes tilsendt en elektronisk utgave av plakatene.

 

 

Nye basishaller tatt i bruk og flere er under bygging!

I løpet av høsten 2018 har tre nye basishaller blitt ferdigstilt:

Tertnes Turn utenfor Bergen
I forbindelse med utbygging av Tertnes videregående skole er det bygd en liten basishall i forlengelse av en fleridrettshall.

Sotra Sportsklubb utenfor Bergen
– stor basishall.

Ørland Turnforening, Trøndelag
Foreningen disponerer nå Ørlandshallen og har innredet den som basishall, med permanent oppmonterte apparater.

Per utgangen av mars 2019 er det sju basishaller som er under bygging og det er all grunn til å berømme lagene for innsatsen som de legger ned for å realisere sin halldrøm!

TUIL-Arena, Troms
TUIL-Arena i Tromsdalen er klare til å åpne dørene i løpet av april!

Sola Turn, Rogaland
Fjogstadhus Turnarena er i rute og vil stå ferdig før sommeren.

 

Sola Arena er en stor sykkelvelodrom med turnhall/basishall «på indre bane». Byggingen pågår for fullt og den forventes ferdig i første halvår 2020.  Byggearbeidene er også startet opp i den gigantiske.

Myrdal Idrettspark (Arena Nord) i Åsane utenfor Bergen. Bygningsmassen på 22.000 m2 vil også inneholde en stor basishall og hele komplekset vil stå ferdig til høsten 2020.

I tillegg vil følgende foreninger kunne ta i bruk sine nye aktivitetsflater i løpet av 2019:

  • Moss Turnforening, Østfold
  • Høybråten & Stovner IL Turn, Oslo og Akershus
  • Hokksund Turnforening, Buskerud

Anleggs- og lederkonferanse, fredag 1. november til søndag 3. november i Oslo 

Konferansedeltakerne vil få anledning til å besøke den nye basishallen/landslagssenteret på NIH

 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer sin årlige anleggs- og lederkonferanse fredag 1. november til søndag 3. november på Quality Hotel 33, Oslo. Se https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-33/

Konferansen vil ha innlegg om viktige temaer innen både utstyr og anlegg, der Idrettens basishall er den «røde tråden». Konferansen vil også rette seg mot både administrativ og sportslig ledelse i foreningene og blant annet ha temaer som:

  • Heltidsansatte trenere
  • Virksomhetsplan og sportslig plan i en forening
  • Verdier, etikk, trakassering, varsling

Det vil også bli befaring til Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen.

Nærmere informasjon om programmet og påmeldingsskjema kommer før sommeren. Sett av datoene i kalenderen allerede nå!

Anleggs- og lederkonferanse 2019 finner sted 1.-3. november på Quality Hotel 33, Oslo  

  

5,1 millioner i spillemidler til utstyr!
Ved søknadsfristens utløp 6. februar, var det totalt 135 lag/foreninger som hadde søkt om spillemidler til utstyr innkjøpt i 2018. Søknadene viste en total investering i utstyr på 20,3 millioner kroner. Beregningene viser nå at klubbene vil bli tildelt ca. 5,1 millioner for 2018 og midlene vil bli overført lagene innen utgangen av april måned.

Ser man de siste 10 år under ett, har det vært følgende utvikling i ordningen for spillemidler til utstyr:

 

År Lagenes / foreningenes investering i utstyr (i millioner kroner) Antall søknader
2009 7,23 91
2010 6,56 82
2011 8,20 109
2012 10,87 104
2013 18,41 83
2014 12,37 113
2015 13,10 118
2016 25,93 130
2017 16,99 146
2018 20,32 135
Sum 139,98

 

Som det fremgår har det vært en stor økning i utstyrsinvesteringen de senere år og det er både en gledelig og nødvendig utvikling som bidrar til å skape spennende aktivitetsmiljøer for våre medlemmer.

Det kjøpes inn utstyr fra mange ulike leverandører, og vi vil benytte anledning til å oppfordre foreningene til å tenke kvalitet når apparatene kjøpes inn. Apparatene skal tåle hard bruk over mange år og da vil det i det lange løp lønne seg å kjøpe inn utstyr av høy kvalitet.

Nytt system for kontroll og oppfølging av basishall og apparater
Norges Gymnastikk- og Turnforbund er i samarbeid med FDV-huset i ferd med å utvikle et viktig hjelpemiddel / verktøy for lagene for å kontrollere og vedlikeholde utstyrsparken. Det arbeides med å legge inn alle turnapparater i systemet og beskrive hva som må utføres av løpende vedlikehold og kontroll. For lag som bygger ny hall, inngås det ofte en serviceavtale med en eller flere leverandører, noe som er svært viktig. Systemet vil også være tilrettelagt for at leverandører skal kunne benytte systemet. Det vil bli lagt opp til at det inngås avtaler direkte mellom lagene/foreningene og FDV-huset. Målet er å få tilrettelagt og testet systemet i de kommende måneder og få demonstrert et tilrettelagt system på anleggs- og lederkonferansen 1.-3. november.

Nytt web-system for oppfølging og kontroll av turnapparater og basishaller er under utvikling

 

Spørsmål om utstyr og anlegg?
Norges Gymnastikk- og Turnforbund jobber for å være en støttespiller for lagene både når det gjelder spørsmål rundt utstyr og i prosessen ved bygging av basishall. Utstyr- og anleggskomiteen ledes av Ole Ivar Folstad og medlemmene i komitéen er Morten Karolius, Vibeke Trøa og Mats Celius Oshaug. Stig Nilssen jobber som konsulent innen utstyr og anlegg. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post stig.nilssen@gymogturn.no eller på telefon 90 56 81 83.