Skip to content
Nyhet

Kretsting og 100 års-jubileum!

I helgen markerte Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets sitt 100 års jubileum! Dette ble gjort på samme arrangement som de gjennomførte kretsting.

Fredagen startet med presentasjon av alle i styre og utvalg. Hele 20 stykk var tilstede. Inviterte gjester var May Brit Harestad Osaland fra NGTF og Rune Røksund fra RIK. Oddvar Høyland fra Folkepulsen var også tilstede fredag, og informerte oss om deres samarbeid med RGTK. May Brit hadde en informasjonsrunde fra NGTF.

Markeringen med festmiddag, ble innledet med en oppvisning fra RG-jentene til Straen Gymnastikk- og Turnforening. Gratulasjoner og gaver ble overrekt fra NGTF, Tasta Turn og Stavanger Turnforening. Magne Hodne tok oss med tilbake i tid, helt til før kretsene ble opprettet, og trakk linjen frem til i dag. Spennende, også for de yngste deltakerne!

På et slikt arrangement er det mange som skal trekkes frem. Norges Gymnastikk- og Turnforbundskretsfortjenestmedalje ble delt ut i sølv og gull. Disse fikk sølv: Ewalena Nesvik – Tasta Turn, Synnøve Gyland – Hafrsfjord Turnforening, Silje Broadhurst – Sola Turn og Frøydis Thorsen – Skudenes Turnforening. Disse fikk medaljen i gull: Elisabeth Ueland – Sandved Turn og Rut Evy Pettersen – Hafrsfjord Turnforening. Vi gratulerer de verdige vinnerne!

Synnøve Gyland, Silje Broadhurst, Frøydis Thorsen, Rut Evy Pettersen og Elisabeth Ueland.
Ewalena Nesvik fikk sin medalje. Utdelt av Magne Hodne og Anne Løndalen.

Lørdag ble innledet med foredrag av Roger Finjord, til ettertanke, men mest av alt fikk lattermusklene trent seg! Selv med 6 som toppkarakter på evalueringsskjemaet, fikk vi inn noen som ville gi 10! Tittelen på  foredraget var Jakten på det gode laget.

Tingforhandlingen gikk unna i rekordfart. Med saksdokumenter på ca. 200 sider, er 1 time og 40 minutt raskt! Da var også alle kommende arrangement fordelt, alle valg gjennomført, regnskap og budsjett godkjent, innkomne saker, samt alle årsrapporter og ny strategiplan vedtatt. Noen etterlyste mer engasjement hos delegatene, men utfra evalueringsskjema, kan vi lese at deltakerne var godt fornøyde. Totalt var det 40 delegater og 38 observatører og gjester på tingforhandlingene.

Anne Løndalen ble gjenvalgt som leder. Kim Hauge (styremedlem) og André Knutsen (varamedlem) takket for seg. Inn kom Aleksander Nøkling Samsonsen (ny styremedlem) og Aleksander Martens (ny varamedlem). Anita Horpestad Brede fortsetter som leder i valgkomiteen.