Skip to content
Nyhet

Slik går det med forskningsprosjektet i RG

I august informerte vi om Marte Dobbetin Gram sitt spennende forskningsprosjekt om “Muskel- og skjelettplager i Norsk RG».Vi har fått en oppdatering fra Marte, som også ønsker å takke for engasjement og bidrag til forskningsprosjektet. 

Hovedveileder, professor Kari Bø, og jeg ønsker veldig gjerne å rette en stor takk til alle som har bidratt inn i forskningsprosjektet vårt denne høsten . Hele 107 gymnaster fra 21 klubber har stilt opp og registrert flittig hver uke fra august til desember, og svarprosenten ble fantastiske 97% i snitt tilslutt. I tillegg ble svarprosenten 100% på de to enkeltstående spørreskjemaene om ulike risikofaktorer knyttet til skade, samt 100% oppmøte på den kliniske testen (hypermobilitet). Vi er veldig imponerte og takknemlige for innsatsen.

Prosjektet er del av Marte sin masteroppgave i idrettsfysioterapi ved Norges Idrettshøgskole. Utover vinteren og våren vil forskningsprosjektet fortsette inn i en ny fase. De har allerede begynt på den store, men veldig spennende jobben, med å analysere og sammenfatte alt datamaterialet.

– Prosjektet er i rute etter oppsatt plan, og masteroppgaven skal leveres skriftlig 30. mai 2019, med muntlig forsvar i løpet av juni måned. Resultatene skal selvfølgelig deles med hele RG-miljøet etter at masteroppgaven er levert og godkjent, og mer informasjon om tidspunkt og presentasjonsform kommer utover våren, sier Marte før hun avrunder med en takk til miljøet.

– Tusen takk igjen til alle gymnastene som har deltatt og bidratt! Og takk til NGTF og TKRG, samt alle trenere, dommere, klubbledere og foreldre som kun har møtt oss med positive ord, samarbeidsvilje og god støtte så langt!

Vi ønsker Marte og Kari lykke til videre med arbeidet og gleder oss til å lese om deres funn til sommeren!

For eventuelle spørsmål i løpet av vinteren/våren knyttet til forskningsprosjektet, kontakt Marte enten på mail (martecdg@online.no) eller på telefon/sms (90971715).