Skip to content
Nyhet

Ungdomsutvalget

Forbundets ungdomsutvalget hadde i helgen et produktivt møte hvor hovedtemaet ble arrangementet Ungdomslekene 2019. Tidligere år har NGTF kjørt NM under arrangementet, men i år skal det arrangeres en ungdomshelg for våre medlemmer. Det er derfor naturlig at ungdomsutvalget tar en aktiv rolle i planleggingen av arrangementet. Første møtedag ble derfor holdt i Lillehammer for å se på hall og utstyr samtidig som konkrete planer ble satt ned på papiret.

Solveig Nygaard, leder av utvalget forteller: Andre møtedag deltok visepresident Atle Nilsen. Vi fikk mange gode innspill og han utfordret oss i arbeidet med å finne ut hvordan vi på best mulig måte skal nå ut til NGTFs ungdommer og sikre at gode ressurspersoner blir i idretten lenger. Ungdomsutvalget har sett på målene i strategisk plan og vil gjennom utvikling av Ungdomsnettverk arbeide for å øke antall unge trenere og ledere. Samtidig skal vi jobbe for at aktiviteten skal være på ungdommens premisser.

Vi gleder oss til et spennende år!