Skip to content
Nyhet

En gymnastikk- og turnkrets i Agder?

Turnkretsene i Agder har i en periode jobbet med sammenslåing til en krets, Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Vi ser for oss at dette blir gjennomført fra 01.01.2020, med planlagte ekstraordinære tingforhandlinger 30. november 2019.

I lys av dette ble det på et felles styremøte for AAGT og VAGT den 28.08.18 bestemt at en skulle opprette en komité, bestående av medlemmer fra klubber i Aust-Agder og Vest-Agder og representanter fra AAGT og VAGT. Målet for komitéen var og komme med innspill og tanker for hvilke arrangementer kretsen vil tilby, når AAGT og VAGT slår seg sammen.

AAGT og VAGT hadde felles styremøte 08.01.19, hvor innspillene fra komiteen ble behandlet og styrets anbefaling og målsetting for de ulike grenene, ble samlet i et høringsdokument.

Det er viktig at alle klubber i Aust – og Vest-Agder leser igjennom dokumentet, tar det opp på styremøter og kommer med innspill.

Høringsfristen er 17.02.2019

Høringsdokumentet leser du her: Høringsdokument januar 2019.