Skip to content
Nyhet

Vanskeskjemasiden er nå oppdatert

Websiden for å lage vanskeskjemaer for troppsgymnastikk i Norge er nå oppdatert til gjeldende reglement (versjon 2019-1). Her følger en liste over større og små endringer i tillegg til litt nyttig informasjon.

Generelt:
Den største endringen er hvor du finner vanskeskjemaet. Tidligere lå vanskeskjemaet på https://vs.tropp.no/. Den nye adressen er:

https://vs.troppsgymnastikk.no/

Alle brukere, gymnaster og vanskeskjemaer for trampett/tumbling er flyttet over til den nye siden. (Passordet ditt er ikke endret.)
Grunnet endringene i reglementet for frittstående er ikke frittstående vanskeskjemaer flyttet over. Disse må altså lages på nytt.

Du kan fremdeles logge inn på den gamle siden og se/skrive ut/laste ned skjemaer hvis du har behov for det. På den gamle siden kan du ikke lenger lage nye skjemaer. Den gamle siden vil være tilgjengelig frem til 1. april 2019.

Du kan nå redigere/endre navnet ditt og navnet på foreningen din ved å klikke øverst i høyre hjørne (på navnet/foreningen).

Frittstående:
Det er nye regler for sammensetningen av vansker, komposisjon og koreografiske krav. (Les mer om dette i reglementet.)
Her er en liste over små og store endringer for frittstående:

 • Det er kun mulig å legge til de vanskene som reglementet tillater.
 • Når du skal velge vanskeelementer vil du nå også se symbolet til vansken i lista.
 • Komposisjon er endret ihht reglementet. (Gruppeelement, Rytmisk sekvens, Fleksibilitetselement og Fordeling av vansker.)
 • Vanskefordelingen ser du som en svart strek i skjemaet og skal markere 1:30 ut i programmet. Merk at det er ingen kontroll for om du markerer riktig antall vansker etter 1:30.
 • En ny flik for de koreografiske kravene er lagt til når du skal legge til ett element.
 • Vanskeskjemaet er justert for nytt antall vansker (9).
 • Du vil nå få en advarsel dersom du lagrer vanskeskjemaet ditt til pdf uten å ha huket av for en kombinasjon.
 • De koreografiske kravene vil være noe uthevet på vanskeskjemaet for at de skal være lett å se for dommere.
 • Husk at alle elementer du ønsker evaluert i løpet av frittståendeprogrammet ditt skal være markert og ved rett formasjon.
 • Du behøver ikke tegne opp en formasjon dersom den ikke har elementer i seg, med mindre du har færre formasjoner enn påkrevet i reglementet.
 • Det er ingen spesialregler i vanskeskjemaprogrammet for rekrutt mtp fordeling av vansker. Dersom frittståendeprogrammet er kortere enn 1:30, legg allikevel inn fordelingen av vansker selv om dette ikke er ett krav i rekruttklassen.

Trampett/Tumbling:
Ett nytt menypunkt «Grupper» er lagt til. Denne funksjonen kan du bruke til å organisere gymnastene dine. F.eks. kan du lage grupper som heter «Rekrutt», «Junior», «Senior» og legge ulike gymnaster i de forskjellige gruppene eller du kan lage grupper som heter «Trampett tropp 1», «Tumbling tropp 2» osv.. Samme gymnast kan ligge i mange grupper.

Når du skal koble gymnaster til serier/hopp i trampett og tumbling kan du velge fra listen med alle gymnastene dine eller fra en gruppe du har laget.
Det er helt opp til deg om du ønsker å bruke denne funksjonen eller ikke og er kun synlig for deg og på trenerskjemaet.

I trampett og tumbling er det ikke lenger mulig å legge til samme gymnast flere enn én gang pr. omgang.

I trampett og tumbling kan du nå fjerne en gymnast du har koblet til ett hopp/en serie.

Nye inngangssaltoer for tumbling spesifisert i reglementet er lagt til.

Videre arbeid/annet:
Vi har testet så godt vi kan, men feil kan oppstå. Oppdager du noe som ikke stemmer/er feil, send oss en epost! Dersom du ikke får lov til å gjøre noe som du mener du burde ha lov til i vanskeskjemaprogrammet, sjekk først i reglementet.

Vi minner også om at det er trenerens ansvar at vanskeskjemaet er korrekt. Sjekk derfor utskriften av skjemaet nøye!

Vi har mottatt mange forslag til flere funksjoner og endringer og vil fortsette med å forbedre vanskeskjemaprogrammet.

Ved eventuelle spørsmål – send en e-post til vanskeskjema@troppsgymnastikk.no