Skip to content
Nyhet

Julehilsen fra presidenten

Det er nå gått 8 måneder siden jeg fikk tilliten som president i det flotteste av alle særforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund!

Tiden har gått fort og det har vært en bratt læringskurve. Selv med betydelig erfaring i en rekke ulike posisjoner i forbundet er det noe annet når man trer inn i rollen som president i et så bredspekteret og mangfoldig forbund som NGTF.

Men det er jo nettopp dette som gjør det så spennende!

Det har vært mange høydepunkter gjennom året med Norgesmesterskap i alle våre grener, flotte oppvisninger, og mange ikke minst møte med positive og engasjerte mennesker på alle våre mange arenaer.

Det som kanskje sitter igjen som et absolutt høydepunkt var nok paraturnerne våre som jeg fikk muligheten til å se opptre i Lørenskog tidigere i høst. Jeg har beskrevet det før, men må gjøre det igjen, – for en idrettsglede og for noen prestasjoner. Et imponerende høyt nivå på utøverne og en fantastisk trenerstab med et helt unikt engasjement. Dette vil jeg se mer av og det tror jeg mange andre vil også!

Så må det også sies at vi markerer oss i økende grad innenfor alle våre konkurransegrener. Troppsgymnastikk tok med seg mange medaljer fra EM i TeamGym der nivået i Europa er på full fart oppover. Vi hadde representasjon fra både RG og Turn menn i Youth Olympic og der er måløyet trangt. At vi i tillegg fikk en bronsemedalje ved Jacob Karlsen kan ikke kalles annet enn et gjennombrudd.

I tillegg klarte herrelandslaget i turn og kvalifisere fullt lag i neste års VM etter en flott 22. plass i årets VM. Jentene er fortsatt i startgropa av sin satsning, men det er ingen tvil om at man også der er på rett vei.

En krevende sak for forbundet dette året har vært Mysoft. Forbundstinget var tydelig på at det måtte komme avklaringer da mange lag har vært misfornøyd med løsningen over tid. Det har vært lagt ned betydelige ressurser for å sikre en best mulig beslutning når denne måtte tas. Som alle nå kjenner med ble beslutningen å avvikle Mysoft, noe vi mener var riktig og i tråd med de tilbakemeldinger som har kommet underveis.

Regionalisering har også vært en viktig sak. Jeg har stor forståelse for at dette er krevende prosesser for alle som er involvert. Det er ikke bare enkelt å endre på forhold som har vært konstante over svært mange år, for enkelte faktisk i 100 år. Uansett har mange av våre kretser kommet langt i prosessene og landet det vi tror er gode løsninger. Prosessene vil fortsette og vi har tillit til at man finner frem til gode løsninger for det enkelte område.

Forbundet har også vært involvert i den den moderniseringsprosessen som nå pågår for fullt i Norges Idrettsforbund. Utfallet av prosessen vil kunne ha betydning på flere områder også for vårt forbund så det er viktig å formilde våre syn på de endringer som foreslås. Av den grunn vil også Idrettstinget i 2019 bli en viktig arena der vi skal være godt forberedt.

Men nå går vi alle inn i en tid der det er rom for å fokusere på andre ting enn det en hektisk hverdag åpner for. Jeg håper alle får en avslappende høytid preget av deilig mat, familie og de gode venners lag.

Da vil jeg avslutte med å takke alle ansatte, tillitsvalgte og andre engasjert i vår idrett for en super innsats gjennom året som er gått og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

– Torgeir Pedersen