Skip to content
Nyhet

#starttotalk bryter stillheten rundt overgrep i idretten

I kampanjen #starttotalk kommer det fram at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep.

Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Idretts-Norge går sammen for å bryte stillheten rundt seksuell trakassering og overgrep i idretten ved å lansere filmen #starttotalk som belyser seksuelle overgrep. – Vi vil at trenere, ledere og foreldre bryter stillheten, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i NIF.

Norges idrettsforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kampanjen #starttotalk er et felles europeisk løft, hvor man ønsker å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema. Kampanjefilmen har nå fått norsk tale og teksting.

Se filmen og les mer her.