Skip to content
Nyhet

Hva skjer med Mysoft?

IKKE BRUK!

Mysoft har til nå vært det medlemssystemet alle klubber tilknyttet NGTF skulle bruke, vedtatt første gang på Forbundstinget i 2012. Pr. nå er det 178 (av 420) klubber som bruker Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem, mens resten av klubbene er inne for å registrere Trenerlisenser, Konkurranselisenser eller melde på til konkurranser og stevner.

Alt i Mysoft har ikke fungert like bra, vi har slitt med nedetider og funksjonalitet, noe som resulterte i et nytt vedtak på Forbundstinget i 2018 hvor det ble lagt til et punkt i eksisterende vedtak som ga Forbundsstyret fullmakt til å vurdere og beslutte sanering av Mysoft som felles medlemssystem i kommende periode. Du kan lese vedtaket på Sak 6 B-3 i Protokollen fra  Forbundstinget 2018.

Det ble først forsøkt tiltak for å løse de eksisterende problemene og sesongstart høsten 2018 ble bedre, men fortsatt ikke godt nok. I tillegg måtte vi vurdere å gå over på en ny plattform da deler av systemet i dag ligger på en plattform som ikke blir videreutviklet. Det betød større utgifter og mye bruk av interne ressurser. Forbundsstyret har derfor hatt en prossess med Mysoft nå i høst og har endt med et vedtak som sier at ‘NGTF skal i fremtiden selv ikke eie og forvalte et medlems- og aktivitetssystem’. Du kan finne mer om bakgrunn og vedtak på nettsiden Informasjon Mysoft.

Prosessen med å avslutte Mysoft vil gjøres med en styrt avvikling, det betyr at Mysoft kan brukes også i hele 2019, og regnskapstall kan tas ut i hele første kvartal av 2020. Vi gjør noen endringer nå før semesterstart 2019 som forhåpentlig gjør at oppstart blir ytterligere noe forbedret, men utover dette blir det ikke fokus på å videreutvikle medlemssystemet.

Påmelding til nasjonale konkurranser gjøres i Mysoft også i 2019. Andre konkurranser kan benytte Mysoft for påmelding om det er ønskelig, arrangører må i tilfelle ta kontakt med kretsen sin for å avklare konkurranseklasser dersom de avviker fra de nasjonale konkurranseklassene. Tidligere meldt utvikling om å kunne ta inn musikkfiler i påmeldingen, vil ikke bli gjort.

Konkurranselisensen for 2019 registreres i Mysoft, den går først over i idrettens systemer i 2020.

Trenerlisensen for perioden sept.2018 til aug.2019 registreres i Mysoft, men for neste periode, dvs sept.2019 til aug. 2020, vil registreringen skje i idrettens systemer. Dette vil det komme tydelig informasjon om i løpet av våren 2019.

Klubbene som i dag bruker Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem kan fortsette å bruke dette i hele 2019, eller man kan bytte på egnet tidspunkt i 2019.

NIF-IT er videre inne i et utviklingsløp for å modernisere MinIdrett og KlubbAdmin. NGTF har tett kommunikasjon med NIF-IT og vi vil komme med oppdateringer fremover. Det gjøres også en jobb nå med å få alle medlemmer som ligger i Mysoft over i idrettens databaser, noe de pr i dag ikke gjør pga manglende synkronisering.

Har du spørsmål rundt hva som skjer med Mysoft fremover, ta kontakt på mail: mysoft@gymogturn.no