Skip to content
Nyhet

NGTFs Utøver og trenerstipend

Det vil bli delt ut midler fra fondet i 2018.

Søknader om støtte fra fondet behandles av forbundsstyret i  januar 2019.

Søknader med eventuelle vedlegg for 2018 skal sendes elektronisk å må være sendt til NGTF på e-post til torillaas.sundby@gymogturn.no senest 15.12.2018

Her ligger
Søknadsskjema INDIVIDUELT:
Søknadsskjema utøver og trener stipend utøver og trenerfond 2018
Søknadsskjema GRUPPE/LAG:
Søknadsskjema lag stipend utøver og trenerfond 2018

Hvem kan søke?
Utdrag av statutter Utøver og trenerfond