Skip to content
Nyhet

Idrettsglede på sitt beste

Lørdag 17. november var Kjennhallen full av glade og spente parautøvere som skulle vise frem hva de har øvd på. Over 30 paragymnaster fra Oslo TF, Stabekk TF, Hammer Turn og Fredrikstad TF har vist flotte prestasjoner og en utrolig idrettsglede! Det er veldig gøy at antall deltakere har fordoblet seg siden i fjor!

Dagen ble avsluttet med premier, skattejakt og tacokveld. Vi gratulerer alle gymnaster og trenere med flott innsats og retter en stor takk til Hammer Turn for et fantastisk arrangement!

Torgeir Røinås Pedersen, president av Turnforbundet oppsummerer dagen:  – Mine umiddelbare inntrykk er at dette er viktig for mange. Det er viktig for utøverne som får et sunt miljø med engasjerte trenere og mulighet for mestring og utvikling på lik linje med alle andre som er engasjert i vår idrett.

– Jeg bet meg merke i den idrettsgleden som ble utvist og hvor mye dette betyr for den enkelte. Jeg ble imponert over nivået og opplevde at mange hadde vel så god teknikk og utførelse som det jeg ser hos utøvere utenfor paraidretten.

– Jeg tenker at dette er noe vi skal ha mer av. Det er sterkt ønskelig at flere lag har et tilbud til denne gruppen, og der må vi som forbund være aktive med å legge forholdene til rette og bidra med nødvendig kompetanse.

– Jeg er overbevist om at dette har et stort potensialet for vekst og at vi som forbund kan bidra med å gi mennesker med ulike utfordringer muligheten til vekst og utvikling på den idrettslige arena. Jeg tror også denne gruppa med utøvere har mye å bidra med ovenfor andre som ser hva fellesskap, samhold og idrettsglede kan medføre av utvikling uansett funksjonsnivå.

– Vi er alle ulike, men har mange av de samme behov. NGTF bør være en pådriver for at alle skal få tilgang til de fantastiske aktiviteter vår idrett tilbyr.