Skip to content
Nyhet

Gratis klubbpakke

NGTF har signert en avtale med advokatfirmaet Kleven & Kristensen om abonnement på klubbpakka. Klubbpakka er en nettside der man finner  standardavtaler og standarddokumenter skreddersydd for idrettslag, samt en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Avtalen gir alle våre medlemslag gratis tilgang denne nettsiden. Passord til siden er sendt alle NGTFs medlemslag på e-post.

Nettsiden gir juridisk veiledning innen sentrale områder som for eksempel

  • kommentarer til NIFs lov og lovnorm for idrettslag
  • innføring i «idrettens» plikter som arbeidsgiver,
  • idrettens forsikringer og erstatningsansvar,
  • spørsmål om skatt og merverdiavgift innen idretten

Spørsmål rettes til gymogturn@gymogturn.no