Skip to content
Nyhet

Trener- og utøverstipend 2019!

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har vedtatt å lyse ut 2 stipend for 2019

A       Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere konkurransegymnaster kvinner eller menn som er i en landslagsgruppe. Gymnastene må ha som mål å satse på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Stipendet skal brukes til deltagelse i konkurranser eller samlinger.

B       Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere trenere som ønsker å utvikle seg som trener. Primært gis det støtte til kompetansegivende kurser.

Du finner søknadsskjema her: Utøver og Trenerstipend 2019