Skip to content
Nyhet

Ungdommer blir tatt på alvor

Helgen 6.-7. oktober deltok vår leder for ungdomsutvalget Solveig Nygaard på Olympisk Akademi 2018. Årets tema var: «Ta plass i norsk idrett». Sammen med 50 andre unge ledere fra særforbund og idrettskretser fikk Solveig mulighet til å komme med innspill om det pågående moderniseringsprosjektet i norsk idrett.

I tillegg var deltakerne innom temaet «hvordan ta plass i norsk idrett» hvor de delte erfaringer, lyttet til presentasjoner og lærte om hersketeknikker slik at de blir bedre rustet til å ta plass og bli hørt.

– Det å få mulighet til å diskutere egne og andres erfaringer gir kompetanse i hvordan man skal håndtere liknende situasjoner i fremtiden. Jeg ble motivert og inspirert til videre arbeid med mitt verv som leder for ungdomsutvalget. Samtidig har jeg gjennom Olympisk Akademi skapt et nettverk hvor flere er i samme situasjon og kan hjelpe hverandre, forteller Solveig.

Videre legger hun til: – Det er enormt mange flinke og engasjerte unge ledere i idretten som har, og som i årene fremover vil tilføre norsk idrett mye bra om de får mulighet. Denne muligheten må unge ledere ta selv, samtidig som styrer i alle organisasjonsledd må tørre å satse på ungdom. Vi må tørre å gi ungdommen en stemme, tillit og ansvar. Og ungdom må tørre å ta plass!

– For meg har Olympisk Akademi motivert meg i enda større grad for å jobbe med å skape en god arena for unge ledere i turn og møtes for å være med på å utvikle idretten vår. Vi må ta vare på de gode ressursene vi har ute i klubbene og la ungdommen bestemme hva de selv ønsker. Olympisk Akademi og utdanning for Unge Ledere er fine møteplasser og læringsarenaer for å motivere ungdom til videre deltakelse i idretten. Vi trenger ikke å miste ungdommen selv om de slutter med aktiviteten, konkluderer Solveig.